పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/821

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేతి - చేతి 795 చేతి - చేతి

 • "కొమెరవయసుదే చేతి కబ్బెను కొంక నేమిటికి." తాళ్ల. సం. 3. 64.

చేతికాయ

 • చేదుకాయ.
 • ఇలాగే చేతిదొండ, చేతి దోస, చేతి పుచ్చ, చేతి పొట్ల, చేతి బీఱ, చేతి సొఱ ఇత్యాదులు - చేదైన...

చేతికి అంది వచ్చు

 • సాయపడగల స్థితికి వచ్చు.
 • "సమయానికి కొడుకు చేతికి అంది వచ్చాడు గనక సరిపోయింది గానీ, లేక పోతే నానాబాధా పడిపోయేవాడు." వా.
 • చూ. చేతికి వచ్చు.

చేతికి ఎముక లేక

 • ధారాళంగా, దాన పరుడుగా.
 • "చేతికి నెమ్ముక యింత యుండమిన్." పాణి. 5. 28.
 • చూ. చేతికి ఎముక లేదు.

చేతికి ఎముక లేదు

 • అతి దానశీలు డనుట.
 • "వాడిచేతికి ఎముక లేదు. అడిగినవాడి కల్లా అడిగినంతా యిచ్చాడు." వా.

చేతికి చిప్ప యిచ్చు

 • సర్వనాశనము చేయు.
 • భ్రష్ట మొనర్చు.
 • "వాణ్ణి నమ్ముకుంటే నీకు చేతికి చిప్ప యిచ్చి పంపిస్తాడు." వా.

చేతికి చెయ్యి నష్టం

 • ద్రవ్యం మారకంవల్ల కలిగే నష్టం.
 • దినినే వట్టం అంటారు. కాశీయా. 72.

చేతికి రాని

 • అక్కరకు రాని.
 • "అలయక నాల్గుచట్ల పెరుఁ గమ్మినఁ జేతికి రాని రూక నా,వలె నల సంతలోన..." శుక. 2. 580.

చేతికి లోనగు

 • దొరకు.
 • "చేతిపదార్థముఁ దలఁచక చేరువ నుండినవారల, చేతి పదార్థము గోరిన చేతికి లో నౌనా." తాళ్ల. సం. 5. 209.

చేతికి వచ్చు

 • 1. తనకు తోడ్పడుటకు తగిన వయసువా రగు.
 • "వాడి కేం? వాడి కొడుకులు చేతికి వచ్చినారు." వా.
 • 2. దొరకు.
 • "డబ్బు చేతికి వచ్చిందా." వా.

చేతిక్రింద....

 • అధికారము క్రింద, యాజమాన్యము క్రింద.
 • "అతని కేమి? అతని చేతిక్రింద బోలెడంతమంది పని చేస్తున్నారు." వా.
 • "ఆ ఊళ్లో అలగాజనం అంతా అతడి చేతికిందనే ఉంటారు. వాడు ఏ మయినా చేయగలడు." వా.

చేతి కీలుబొమ్మ

 • చెప్పినట్లు వినునట్టివాడు - వినునది.