పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/818

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేటు - చేట్ల 792 చేట్ల - చేత

 • "వాడి కేం చేటుకాలం వచ్చింది? అంత మాట అన్నాడు." వా.

చేటుగాలము వచ్చు

 • పొయ్యేకాలము వచ్చు.
 • చూ. పొయ్యేకాలము వచ్చు.

చేటుతఱి

 • అవసానకాలము. భాస్క. రా. యు. 461.

చేటుపడు

 • చచ్చు, భగ్న మగు.
 • చూ. చేడ్పడు.

చేటుపాటు

 • భంగపాటు. వేం. పంచ. 3. 168.

చేటుపాటులకు లోనగు.

 • ఇబ్బందులకు, ఇక్కట్టులకు లోబడు.
 • "అకటా ! నీ విటు చేటుపాటులకు లో నై యున్నయిల్లాల విం,తె కదా ! పుట్టినయిల్లుఁ జేర్చువగ లేదే..." శుక. 3. 265.

చేట్పాటు

 • కష్టము. భీమ. 3. 4.

చేట్ల కొఱివి

 • ఒక తిట్టు.
 • దౌర్భాగ్యుడు - దుష్టుడు. కొంపలకు నిప్పంటించువాడు. కొఱవి అనికూడా తిట్టుగా ఉపయోగించడం కలదు.

చేట్ల పురులు

 • అమాయకురాలు, పసిపాప. పూర్వం చేటలో పురుడు పోసుకునే వారు.
 • చేటలోని పురుడు - శిశువు - వంటి అమాయకురాలు.
 • 'చేటలో పడింది మొదలూ' అని పలుకుబడి.
 • "ఆతనిఁ గోరి తపము, సేసెదట గౌరి! నీ వెంత చేట్లపురులొ!" కుమా. 7. 38.
 • చూ. చేటలో పడు.

చేడ్పడు

 • చేటు చెందు, నొప్పి పెట్టు, చెడు.
 • "కాలు చేడ్పడఁ దన కేల తిరుగ." భీమ. 4/ 32/
 • వాడుక లోనూ 'కాళ్ళు చెడేట్టు తిరిగాడు' అంటారు.

చేడ్పాటు

 • చూ. చేడ్పడు.

చేతకత్తె

 • చెలికత్తె.
 • "అతనుచేఁతకత్తె లమరంగఁ గాంతలు." వేమన.

చేత కాని....

 • అసమర్థ మైన, వ్యర్థ మైన.

చేతగట్టు

 • కృతకాద్రి. శ. ర.

చేతగాని మాటలు

 • పనికి రాని మాటలు.