పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/805

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెల - చెలా 779 చెలి - చెలి

 • "నెలపూఁదాలుపు మన పూ,జలు మెచ్చునె యని మదిన్ విచారింపకు చీ,కిలిమాకిలిగా నల్లిన, చెలఁదితెఱల్ సూచి సంతసించుట లేదే." సారం. 1. 15.

చెలదినేత

 • అశాశ్వతము.
 • సాలెపురుగు నేసిన నేత ఒక్క నిమిషంలో గాలి కెగిరి పోతుంది.
 • "ఊఁతనీరు చెలఁదినేత మూటాయిటి, దూదియెండపసుపు దొఱ్ఱియక్క,రంబు మేను." ఆము. 6. 62.

చెలదిపుర్వు

 • సాలెపురుగు. కళా. 3. 83.

చెలరేగు

 • విజృంభించి, ఉల్లాసంతో ఉప్పొంగు.
 • "అనుచుఁ జెలరేఁగి మంత్రులు, గొని యాడుచు నుండిరి." సా. 1. 32.
 • ఇలాంటి భావచ్ఛాయలలో కొన్ని మార్పులతోనూ ప్రయుక్త మవుతుంది.

చెలామణి అగు

 • 1. నాణ్యములు చెల్లుబడి అగు.
 • 2. తద్వారా మాట ఇత్యాదులు చెల్లుబడి అగు.
 • "అతనిమాట ఆ ప్రాంతంలో బాగా చెలామణి అవుతుంది." వా.

చెలిక త్తియ

 • చెలి, స్నేహితురాలు.

చెలికత్తె

 • చూ. చెలిక త్తియ.

చెలికపట్టు

 • చేను.
 • "సారంగంబుల ఖురళికారంగంబులనన్ గనుపట్టుచెలికపట్టులును." మను. 4. 37.

చెలికారము

 • స్నేహం.
 • "ఆబ్ధితోఁ జెలికారమంది మైనాకంబు, రచియించె నిజపక్షరక్షణంబు." సాంబో. 1. 134.

చెలిమరి

 • మిత్రము.

చెలిమిక త్తియ

 • చెలిమికత్తె.

చెలిమికత్తె

 • చూ. చెలిక త్తె.

చెలిమికాడు

 • చెలికాడు.

చెలిమిచెలువ

 • చెలికత్తె. కృష్ణ. 4. 49.

చెలిమివాడు

 • చెలికాడు, వలపుకాడు.
 • "బలిమి వాసవు బెట్టు నులిమి వాకిటఁ బెట్టు, కలిమివాలుగకంటి చెలిమి వాని." చంద్రా. 1. 84.