పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/798

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెప్పె - చెమ 772 చెమ - చెమ

 • "అత నెప్పుడు వచ్చినా చెప్పుల్లో కాళ్లు పెట్టుకొని వస్తాడు. ఏం మాట్లాడతాం? ఏం చేస్తాం?" వా.

చెప్పెడి దేమి?

 • చెప్పడాని కే ముంది? ఏం చెప్పగల మిక?
 • "చెప్పెడి దేమి లతాంగి...." కళా. 6. 265.

చెమట ఓడ్చు

 • శ్రమించు.
 • "ఆ పొలం వాడు చెమటోడ్చి సంపాయించాడు." వా.

చెమటకాయలు

 • చెమటవలన ఒంటిపై లేచే పొక్కులు.

చెమటకోక

 • వేటలో ఉపయోగించే ఒక విధమైన బట్ట.
 • "అచటఁ జెమటకోక యమరించి కుడి చేతఁ, గడిఁదిడేగఁ బట్టి." ద్వా. 1. 235.
 • ఇదే చేతిగుడ్డ, చేతి రుమాలు అయినా కావచ్చును.

చెమటగొట్టు

 • చెమట కంపు కొట్టేవాడు. మోటు.

చెమటచిత్తడి

 • విపరీత మైన చెమట.
 • 'చిత్తడిజల్లు' లోని చిత్తడి వంటిది.
 • "....చెమటచిత్తడిఁ గ్రొత్త చెలువు గాంచిన వళుల్, మొలనూళ్ల కాంతికి బలిమి నొసఁగ." కళా. 1. 147.

చెమట నెత్తురుగ తలచు

 • అతి గారాబంతో చూచు. ఒక్కచుక్క చెమట పట్టినా 'అయ్యో మా వానికి ఒక్క చుక్క నెత్తురు పోయెనే' అన్నంత గారాబంతో చూచు - అనుట.
 • "చెమట నెత్తురు గాఁగఁ జిత్తమ్మునఁ దలంచి, యర్మిలిఁ బెనుచు మదంబఁ దలఁచి." విక్ర. 6. 59.
 • చూ. చెమట నెత్తురు గాగ దలచు.

చెమట నెత్తురు గాగ దలచు.

 • అతిప్రేమతో చూచు.
 • చెమట పట్టినా రక్తము కారి నట్లుగా తలచుట అతి ప్రేమ సూచకము కదా.
 • "నెఱి నాదు చెమట నెత్తురు గాఁగఁ దలఁచెడు, మఱఁది కానలఁ గాడుపఱచె నెట్టు." పద్మపు. 9. 17.
 • చూ. చెమట నెత్తురుగ తలచు.

చెమట నెత్తురు గాగ సేవించు

 • అతిప్రేమతో చూచు.
 • "చెమట నెత్తురు గాఁగ సేవించు మిత్రులును." శృం. శా. 3. 77.
 • చూ. చెమట నెత్తురుగ తలచు.

చెమట పట్టు

 • చెమ్మటలు పోయు.
 • "బాగా చెమట పట్టేదాకా బస్కీలు తీస్తే బలం వస్తుంది." వా.