పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అటి_____అటి 53 అక్వ్తి_____అతి

 • "ఎడ్లబండిలో ఆ పదిమైళ్లూ ప్రయాణం చేసేటప్పటికి ఒళ్ళంతా అతలకుతల మై పోయింది."
 • "మిలిటరీవాళ్లు దిగడంచేత ఆ ఊరంతా అతలకుతలం అయిపోయింది." వా.

అతిక మాత్ర

 • అధిక ప్రసంగి.
 • ఇది చిత్తూరుజిల్లాలో విశేషంగా ప్రచారంలో ఉండే పలుకుబడి.
 • చూ. అదనప్రసంగి.

అతిగహనము

 • చాల క్లిష్ట మయినది.
 • "దీని విధానం బెఱుగంగా.......దా నతిగహనంబు." భార. అర. 1. 330.

అతిథీ అభ్యాగతీ

 • వేళకు వచ్చే పథికులూ వారూ. జం.
 • "వాళ్లింటికి రోజూ అతిథో అభ్యాగతో ఎవరో ఒకరు వస్తూ ఉంటారు." వా.

అతి పనికి రాదు

 • ప్రతిదానికి పరిమితి ఉండా లని చెప్పునపుడు అనేమాట.
 • "స్నేహాలూ, ప్రేమలూ, రావడాలూ, పోవడాలూ ఇవన్నీ ఉండవలసిందే కాని అతి పనికి రాదు రా బాబూ!" వా.

అతిమనిషి

 • మితి మించి ప్రవర్తించు వాడు.
 • "వాడు వట్టి అతిమనిషి. ఏమాత్రం చను విచ్చినా నెత్తిన కూర్చుంటాడు.? వా.

అటిరథులూ మహారథులూ

 • ఎత్తిపొడుపుగా, వాళ్ళంతా చాల గొప్పవాళ్లు లే అన్నట్లు ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • ప్రాచీనయుద్ధ పరిభాషద్వారా వచ్చినది.
 • "ఉన్నారు గా మీ వాళ్ళంతా అతిరథులూ, మహారథులూ. నా సాయం ఎందుకు కావలసి వచ్చింది." వా.

అతిరసాలు

 • ఒక పిండివంట.

అతివాసము

 • చూ. అధివాసరము.

అతివినయము

 • ధూర్తత.
 • అతివినయం ధూర్తలక్షణం అనే నీతివాక్యంపై ఏర్పడినది.
 • "అదంతా వినయం కాదు. అతివినయం సుమా." వా.

అతివృష్టీ అనావృష్టీ

 • ఏ దొచ్చినా ఎక్కువే అనుట.
 • వర్ష సంబంధ మైన పలుకుబడి.
 • "వాడు వస్తే రోజూ వస్తాడు. లేదా కొన్ని నెలలు కనిపించడు. వాడి దంతా అతివృష్టీ అనావృష్టీ." వా.

అతిశయం

 • గర్వం.
 • "కలవారింటి కోడ లని దానికి మహా అతిశయం." వా.
 • "అంత అతిశయాలకు పోవద్దురా? మన మేమి ఉన్న వాళ్లమా? ఏ మన్నానా?" వా.