పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/784

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెంప - చెంప 758 చెంప - చెంబు

 • "కెంపుల చెంపకల్లీరుచుల్ చిందు ద్రొక్క." కఱి. శ. 15.

చెంపకాయలు తిను

 • చెంపపెట్లు తిను. బాల. 177.

చెంపకు చేరెడు కండ్లు

 • విశాలము లయిన కండ్లు.
 • "కోడేరులాంటి ముక్కు, చెంపకు చేరెడు కండ్లు, భలే అందంగా ఉంటుంది లే ఆ పిల్ల." వా.

చెంపకొప్పు

 • కోరకొప్పు.
 • "ఒక వేళ చెంపకొ ప్పోరఁగఁ దిద్దు." వైజ. 2. 134.

చెంపగిల్లు

 • పెడదారి పట్టు; ప్రక్కకు తిరుగు. బ్రౌన్.

చెంపతల

 • దగ్గర.
 • "క్రూ,రోరగభంగిఁ జెంపతల నుండఁగ నెవ్విధి నిద్ర వచ్చు." వేం. పంచ. 3. 164.

చెంపపెట్టు

 • చెంపకాయ.

చెంపబిళ్ళ

 • ఒరుగుదిండు.

చెంపల గొట్టు

 • తిరస్కరించు.
 • "వెన్నం జెంపలఁ గొట్టు మైనునుపుతో." శ్రవ. 3. 59.

చెంపలు వేయు

 • చెంపమీద కొట్టు. కువల. 2. 110.

చెంపలు వేసుకొను

 • పశ్చాత్తాప పడు, తప్పు ఒప్పుకొను.
 • "వీనికి డబ్బివ్వడం తప్పని చెంపలు వేసుకొని వచ్చాను." వా.

చెంప వెట్టు

 • చెంపమీద కొట్టు, చపెటము నిచ్చు.
 • "నిబిరీసతతజటానికురంబకంబులు, చెదరి బ్రహ్మాండంబు చెంపవెట్ట." కాశీ. 5. 130.

చెంపశుద్ధిచేయు

 • చెంపదెబ్బ వేయు.
 • "ఓరీ! మమ్మా అనేది! చెంపశుద్ధి చేతుమో!" హేమా. పు. 84.

చెంపసరులు

 • ఒక నగ.

చెంబట్టు

 • ఎఱ్ఱపట్టు. విక్ర. 6. 67.

చెంబుతల

 • నున్నటి బోడితల. ఆము. 6. 19.

చెంబు పట్టుకొని వెళ్లు

 • దొడ్డికి వెళ్లు.
 • ఏ ప్రాంతంలో ఏ అలవాటు ఉంటుందో ఆరకంగా యీ