పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/721

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చల్ల - చల్లు 695 చల్లు - చవి

 • "కాస్త చల్లబడిం తర్వాత బయలు దేరుదా మని అనుకుంటున్నాను." వా.

2. చల్ల నగు.

 • "వాడి ఒళ్లంతా చల్లబడింది. కాస్త వేడి ఎక్కిస్తే కాని లాభం లేదు." వా.

చల్లమ్మి చవకమ్మి

 • అమ్మి ఆర్చి. ఏదో అవస్థపడి అనుట. కుక్కు. 32.
 • "పాపం ఆ యిల్లాలు మొగుడు పోయిన తర్వాత చల్లమ్మి చవ కమ్మి పిల్లవాణ్ణి చదివిస్తూంది." వా.

చల్లవడియము

 • ఒక రకమైన వడియము. శ. ర.

చల్ల సేయు

 • 1. చల్ల వరుచు; ఆనంద మిచ్చు.
 • "అందఱకు నన్నివగల నానంద మిచ్చి, చల్ల సేయఁగ నింటింటఁ జంద్రుఁ డగుచు." రాధికా. 1. 55.
 • 2. మజ్జిగ చిలికు.

చల్లు పోరాడు

 • 1. వెదజల్లు.
 • "ముదము మీఱఁ జల్లుఁ బోరాడి చించి చీరెద." భాస్క. యుద్ధ. 14. 82.
 • 2. జలక్రీడ లాడు.
 • "వారిఁ జల్లు పో,రాడిరి యోల లాడిరి లతాంగులు రాగరసైకమగ్న లై." రామా. 1. 206.

చల్లుపోరు

 • జలక్రీడ.

చల్లు లాడు

 • చల్లుకొను; జలక్రీడ లాడు.

చల్లు వలపు బేరము

 • మాటలతో మాత్రమే ఆగిపోవు ప్రేమ. తాళ్ల. సం. 12. 145.

చల్లు వెదచల్లు

 • విత్తనాలు చల్లు.
 • "నైపుణిఁ జందనాద్రి గగనద్రుమ సౌర భవీచిఁ దామ్రప,ర్ణీ పరిలబ్ధ మౌక్తికమణి ప్రకరంబులు దోఁచి దక్షిణా, శా. ప వనుండు సల్లు వెదజల్ల జనించెన కాక..." ఆము. 5. 114.

చల్లు వెదలాడు

 • వెదజల్లు; విత్తు.
 • "చాటు వైనవరములు చల్లు వెదలాడుచు." తాళ్ల. సం. 11. 2. భా. 69.

చవి గొను

 • రుచి చూచు; అనుభవించు.
 • చూ. చవి చూచు.

చవి గొన్న కూరలకు మేలుం గీడు కొనియాడు

 • తినిన కూడును గూర్చి చింతించుట వ్యర్థ మనుట.
 • "చాలుఁ జాలు నాఁడే చవిగొన్న కూరలకు, మేలుం గీడు గొనియాడ మీఁద మీఁదను." తాళ్ల. 3. 33.

చవి చదువులు

 • శృంగారవిద్యలు.
 • "చవిచదువులు గఱపుఁ గీరశాబంబులకున్." కావ్యా. 1. 106.

చవి చూచు

 • రుచి చూచు.