పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/718

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చలి - చలి 692 చలి - చలు

చలిమంట

 • చలి తగ్గుటకై పుల్లలతో వేసిన మంట.

చలిమందు

 • శీతలోపచారము.
 • "నా కీ చలిమందు లేమిటికి?" కావ్యా. 2, 79.

చలిమిడిముద్దవలె

 • గుండుగా, నున్నగా, నల్లగా - చమురు కారుతూ.
 • "ఈ పిల్ల యెక్కడ దొరికింది రా నీకు? చలిమిడి ముద్దలాగా ఉంది. అందమా చందమా?" వా.

చలిమిరి

 • "ఈమిరి, చల్ల గాలి, ఈదు గాలి.
 • "మలయానిలుం డింత చలిమిరితోఁ గ్రాలి, నడపాడునోజ యెన్నండొ పడసె..." కుమా. 5. 121.

చలివంద్రి

 • చూ. చలివెందర.

చలి వాపు

 • సిగ్గు సంకోచములను తొలగించు.
 • "చలి వాపి ఆపె నిడ సరిబేసు లాడు కొంటా, కలిసితి విటు నన్ను కాదా మరి." తాళ్ల. సం. 3. 620.

చలివిందల

 • చూ. చలివెందర.

చలి విడుచు

 • జంకు తీరు.
 • "చలి విడిచి నాఁడునాఁటికి జగ మెఱుంగ." నిరంకు. 2. 17.
 • చూ. చలి దీఱు.

చలివెందర

 • బాటసారులకోస మై అక్క డక్కడా దారిలో దాహం తీసికొని విశ్రమించుటకై యేర్పరిచిన పందిరి. దీనికే సంస్కృతంలో 'ప్రప' అని పేరు. రాయలసీమలో దీనినే 'చలివెందర' అంటారు. చలిపందిరి అని కూడా కొంద రంటారు.
 • "చలివెందరలు పెట్టి యధ్వనీనుల దప్పి యార్చి..." కాశీ. 4. 66.
 • చూ. చలిపందిరి.

చలివెంద్ర

 • చలిపందిలి.
 • "చల్లఁగా నీడయై చలివెంద్రవోలె." గౌర. హరి ఉత్త. 1774.

చలివేందల

 • చలిపందిరి. బ్రౌన్.

చలివేంద్ర

 • చలిపందిరి. బ్రౌన్.

చలువగుఱ్ఱము

 • గాడిద. సాంబ. నిఘం.

చలువ చేయు

 • గుడ్డలు చౌడు వేసి ఉడికించి ఉదుకు.