పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/712

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చన - చను 686 చను - చన్న

 • "సమర మొనరించి వచ్చి నీ చనవు దీర్తు." జైమి. 4. 117.

చనవు లిచ్చు

 • చన విచ్చు.
 • "దేవకీదేవి మన్నించు నీవు నాకుఁ, జనవు లిచ్చుటఁజేసి." పారి. 1. 130.
 • చూ. చన విచ్చు.

చన వెఱిగి

 • సమయ మెఱిగి.
 • "చన వెఱిఁగి నడవ వలయును, వినియోచితవృత్తిసంధివిగ్రహయానా, సన సంశ్రయణద్వైధులు." కుమా. 10. 182.

చనుగప్పు

 • పైట.

చనుగొయ్య

 • బండి చట్టానికి ఇరువేపులా నాటే కొయ్య. కుమా. 4. 83.

చనుదెంచు

 • వచ్చు.
 • (చను = పోవు, తెంచు = వచ్చు.)

చనుబాలు

 • స్తన్యము.

చను మనుచు త్రోయ విస్తరి చినిగెడు నన్నట్లు

 • అసలే అన్నము పెట్టం పో పొమ్మంటే విస్తరి చినిగి పోతుంది జాగ్రత్త అన్నట్లు.
 • "చను మనుచుఁ ద్రోయ విస్తరి, చినిఁగెడు నన్నట్లు వలపు చెడ్డది సుమ్మా!" శుక. 2. 476.
 • 'ఎంటే రావ ద్దంటే ఎత్తుకో మన్నట్లు' - అన్నది దీనికి దగ్గఱగా ఉన్న నేటి సామెత.

చనుమఱ

 • స్తనం చుట్టూ పైన ఉండే నల్లనిచోటు. వక్షస్థలము.

చనుమానము

 • చనవు.
 • "చనుమా చనుమానముతోడ నావుడున్." సారం. 2. 63.

చనుముక్కు

 • చూచుకము.
 • "ఇఁకఁ జూడఁ గప్పితి నిదె యంచుఁ జనుముక్కు, నతఁడు పాణుల నంట నలఁగి యలఁగి." కళా. 7. 165.

చనుమొన

 • చనుముక్కు.

చనుమోము

 • చనుమొన.

చనువాడు

 • మాట చెల్లుబడి గలవాడు.
 • "కడుఁ జనువాఁడు నై పురుషకారుఁడు దక్షుఁడు నైనమంత్రి." భార. సభా. 1. 31.

చన్న మన్నవారు

 • అందఱూ అనుట. చనినవారు మనినవారు.