పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/708

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చడి - చతు 682 చతు - చది

చడిజాడలు

 • దారితెన్నులు. జం.
 • "పడఁతి వెడలిన చడిజాడ లడుగఁ దొడఁగె." వేం. మాహా. 2. 130.

చడి సను

 • పేరందు, ప్రఖ్యాతి వహించు.
 • "లింగదేవునకు ననుంగుబసవఁడు, జంగమకోటికి సడి సన్న దాసి." బస. 1. 5.
 • "చడి సన్న లింగప్రసాదులు భువిని, అసమశాపానుగ్రహసమర్థులు..." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 103.

చడి సప్డు లేకుండ

 • ఎవరికీ తెలియకుండా, గప్పు చిప్పు మని. కాశీ. 5. 289.
 • "వాడు చడీ చప్పుడూ లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడు." వా.

చడీ చప్పుడూ

 • సవ్వడి. జం.
 • చూ. చడి సప్డు లేకుండ.

చతికిలబడు

 • కూలబడు. భీమ. 5. 15.

చతుర్థసంపద

 • మోక్షము.
 • పురుషార్థములు నాలుగింటిలో నాలుగవది మోక్షము గనుక.
 • ధర్మార్థ కామ మోక్షములు చతుర్విధ పురుషార్థములు. పాండు. 4. 61.
 • "చరితార్థుఁడ వీవు చతుర్థసంపదన్."

చతుర్వేది

 • నాలుగువేదములూ చదువుకొన్నవాడు. ఇలా చదువుకొన్నవా రెప్పుడో ఉండగా, ఆవంశాని కా పేరు వచ్చి తర్వాత నేడు ఇంటిపేరు కూడా అయినది.
 • "మూఁగైనఁ జతుర్వేది గాఁడె." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 466.

చత్తు సరిపోదు నను

 • చచ్చెద నని బెదరించు. జం.
 • "చేరి వరు వేఁడు మిమ్మాటఁ జెప్పకున్నఁ, జత్తు సరిపోదు ననుము నిస్సంశయముగ." శుక. 3. 267.

చత్వారం వచ్చు

 • నలభై యేండ్ల పైబడిన తర్వాత కండ్లచూపు తగ్గు.
 • "కండ్లకుఁ జత్వార మొదవెఁ గాయము ముదిసెన్." చంద్ర. వి. 2. 21.
 • "నా కీమధ్య చత్వారం వచ్చింది. అద్దాలు వేసుకోవాలి." వా.

చదలు మోయు

 • మిన్నంటు.
 • "చదలు మోచిన శృంగచయముల చేత." వర. రా. కిష్కి. పు. 465. పం. 17.

చదికిల ద్రెళ్లు

 • చదికిల బడు.