పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/693

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఘటా - ఘణి 667 ఘనం - ఘల్లు

 • "సకలలక్షణగ్రంథవిస్తారసార, పటిమలన్నియు నొకటిగా ఘటనపఱచి, లక్షణగ్రంథ మొనరింతు." ఆనంద. 1. 2.

ఘటాఘటీలు

 • హేమా హేమీలు
 • "ఓహో! భేధము లేదు నిండుసభలో నొక్కింతమాత్రంబు హే,మా హేమీలు ఘటాఘటీ లతిరథుల్ మాంధాళు లీసాము లే, లా? హీనాధికభావముల్...." వరాహ. 10. 8.

ఘట్టకుటీప్రభాతము

 • దేనినుండి తప్పించుకొన వలె నని అంత అవస్థపడ్డాడో దానివాతే పడవలసి వచ్చినది అనుపట్ల అనే ఒక న్యాయము.
 • సుంకము చెల్లించు పాకను తప్పించుకొనవలె నని ఒక బండివాడు రాత్రంతా ప్రయాణం చేశాడు. కాని తుదకేమో తెల్ల వారు నప్పటికి ఎదుట ఆతావే కనిపించినట్లు తెలుసుకున్నాడు.
 • "ఘట్టకుటీప్రభాత మనఁగా నిదివో పరికించి చూడఁగన్." కళా. 6. 249.

ఘణంఘణలు

 • ఘణఘణలు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఘణిల్లున రంకె వైచు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ఘణి ఘణిల్లున వైచు ఘన మైన రంకెల." వీర. 3. 105.

ఘనం పఱచు

 • ఉగ్గడించు, గొప్ప సేయు, కొండాడు.
 • "అని నెనరు ముట్టం బూనిన కుసుమాయుధు పూనికి వజ్రాయుధుండు ఘనం పఱచి." కుమా. 4. 47.

ఘనము చేయు

 • గొప్ప చేయు.
 • "నెఱిగొప్పు కొనగోర నివిరి చూచెద నన్నఁ, జెలి నీ వది ఘనంబు చేసి కొనెదు." సారంగ. 2. 226.

ఘనాంతస్వాధ్యాయి

 • చూ. ఘనాపాఠీ.

ఘనాపాఠీ

 • ఘనాంతం వేదం చదువు కొన్నవాడు.
 • వేదంలో ప్రతి మంత్రానికీ పదము, జట, ఘనము అనేవి ఉంటాయి. ఘనం ఆఖరుది కనుక కూలంకషంగా చదువుకొన్నవాడు అనుట.

ఘమ్మను

 • గుమ్మని వాసించు.

ఘల్లుఘ ల్లను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • రాధి. 1. 99.

ఘల్లు రను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • సారం. 3. 28.