పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/669

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గెడ - గెలు 643 గెల్లు - గేలి

గెడగూడి పాఱు

 • పరువెత్తు - జతగా - పందెం వేసుకొని...
 • "మిన్ను దలఁబాఱె ఖగపతి, యన్నదియును బాఱఁదొడఁగె నవని యద్రువ నే, మున్నో తా మున్నో యని, పన్నిదమునకు గెడగూడి పాఱినభంగిన్." భోజ. 7. 42.

గెడసేయు

 • కలుపు ; జత చేయు.
 • "గెడసేయుము నన్నుఁ గార్తికేయుని తోడన్." ఉత్త. హరి. 5. 15.

గెర గట్టుకొను

 • కుదురు కట్టుకొను.
 • "గెర గట్టుకొని పుట్టు నెర పూప చనులతో." రాధి. 1. 53.

గెఱగొను

 • రూపొందు.
 • "క్రీగంటిచూపున గెఱగొన్న సన్న గేదంగి, ఱేకుల కన్నదమ్ము లగుచు." ఉత్త. హరి. 1. 131.

గెలుపుకంబము

 • విజయ స్తంభము. వరాహ. 1. 20.

గెలుపుకాడు

 • విజేత.

గెలుపుకొను

 • జయించు. విక్ర. 6. 26.

గెలుపోటములు

 • జయాపజయములు. శృంగా. శాకుం. 1. 164.

గెల్లువడు

 • విజృంభించు. పద్మ. 7. 238.

గేదగితేనె నాకించు

 • నోరు తీపు చేయు, కాస్త తడి చేయు.
 • "సానితల్లికి తిక్క చనుదెంచి నపుడెల్ల, గేదఁగితేనె నాకించవలయు." చింతా. 5. 47.

గేనము లేక

 • ప్రజ్ఞ లేక, మై మఱచి.
 • "గాంగేయుఁడుఁ దారకాసురుఁడు గేనము లే కని సేసిరి." కుమా. 12. 144.
 • వాడుక - "వంటిమీద ప్రజ్ఞ లేకుండా గుంపులో జొర బడ్డాడు."
 • కేనము అంటే కన్నడంలో సంకోచము అని కూడా అర్థం. ఎట్టి సంకోచము లేక అని కూడా దీనికి అర్థం చెప్పవచ్చును; కానీ సుదూరార్ధం.

గేలికొట్టు

 • పరిహసించు. పరమ. 1. 15. పుట.

గేలిగొను

 • గేలి సేయు. భార. శల్య. 2. 215

గేలి చేయు

 • హాస్యము చేయు.

గేలి పెట్టు

 • గేలి చేయు.