పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/667

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గూడ - గూబ 641 గూబ - గూబ

 • "గూడకట్టు కట్టుకున్నా వేరా అరవాడి లాగా." వా.

గూడకొంగ

 • ఒక రకమైన కొంగ. బ్రౌన్.

గూడబాతు

 • బాతుల్లో ఒక రకం.

గూడ వేయు

 • చేనికి గూడలలో నీరు పెట్టు. బ్రౌన్.

గూడుపుఠాణీ

 • కుతంత్రం, మోసం.
 • "ఇందులో యేదో గూడుపుఠాణీ ఉంది." వా.

గూడుపుఠాణీ చేయు

 • కుట్ర పన్ను. కొత్త. 190.

గూఢరతి

 • సంభోగములో ఒక భేదము. కుమా. 9. 152.

గూను గిల్ల బడు

 • వంగి పోవు.

గూను వోవు

 • గూని వడు.
 • "అనిశంబు వీఁడు వాఁ డనక యెక్కఁగ వేల్పు, టేనుఁగునకు...గూను వోయె." వరాహ. 10. 15.

గూబకండ్లు

 • భయంకరమైన, వికారమైన కండ్లు.
 • "దాని గూబకండ్లు చూస్తేనే నాకు భయం వేస్తుంది." వా.

గూబజం కెలు

 • వట్టి బెదరింపులు.
 • గుడ్లగూబ కూత యేపిశాచం అరచినట్లో భయంకరంగానే ఉంటుంది. కాని అది మనుష్యులను చేయగల దేమీ లేదు. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "నీ గూబజం కెలకు ను,ద్వేగపడన్." నిరంకు. 3.

గూబ లదరగొట్టు

 • బెదరించు, దండించు.
 • 'గూబ లదరగొట్టి వాడిదగ్గర ఉన్న నాలుగు కాసులూ లాకున్నాడు వీడు' అని వ్యవహారం.
 • 'గూబ లదరగొడతాను' అని ఒకతిట్టుగా కూడా వ్యవహారంలో ఉంది.
 • "నీవు అది యిదీ అన్నా వంటే నీగూబ లదరగొడతాను. జాగ్రత్త." వా.

గూబలు నల్పి వసూలు చేయు

 • బలాత్కారంగా వసూలు చేయు. చెవి నులిమి వసూలు చేయు.
 • "కోరటువార లప్పు నొగి గూబలు నల్పి వసూలు చేతు రె, వ్వారు." గీర. 33.

గూబలో పురుగు

 • నిరంతరము పోరునది. మదన. శత. 23.