పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/648

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గుజ - గుట 622 గుట - గుట్టీ

గుజరాను పఱచు

 • అర్పించు; కాన్క యిచ్చు.
 • "...హైదరుజంగు గాంచి నజరు గుజరాను పఱచి." రంగా. 2. 85.

గుజ్జుబ్రాలు

 • ధాన్యవిశేషం. బ్రౌన్.

గుజ్జుమామిడి

 • ఒక రకమైన మామిడి.

గుజ్జెనగూళ్లు

 • పిల్లలు బొమ్మలాట ఆడుకొనేటప్పుడు చిన్న గురిగెలలో వండుకొను అన్నము. ఒక విధమైన పిల్లల ఆట.

గుటకలు మ్రింగు

 • ఏదో ఒకదానిని ఆశించి, అది యెప్పుడు మనకు వస్తుందా అని వేచి యుండు.
 • "...పటుతయుఁ దోఁప మ్రొక్కి నిజ వాస్తవమున్ స్తవమాదిగా ననెన్, గుటకలు మ్రింగుచుం ద్రిదశకోటిగతుం డిటు తాటకాంతకా?" రామకథా. ఉ. భా. 6. 219.

గుటకలు వేయు

 • ఎంతో ఆశించు.
 • "వీధిలో పొయ్యే అమ్మాయిలను వీడు గుటకలు వేస్తూ చూస్తుంటాడు." వా.
 • చూ. గుటకలు మ్రింగు.

గుటకాయ స్వాహా చేయు

 • అపహరించు. కొత్త. 435.

గుటగుట మను

 • సంకోచము కలుగు.
 • "మనమున గుటగుట మను." శ్రవ. 3. 86.

గుటగుట యను ధ్వన్యనుకరణము.

 • "ఉల్ల మగలంగ నయ్యుగ్రభల్లుకంబు, గుట గుట యటంచు రొప్పి యక్కుటిలుఁ గదిసి." శుక. 1. 500.

గుటిక మ్రింగిన సిద్ధు డగు

 • నిశ్చలు డై యుండు.
 • "గుటిక మ్రింగినసిద్ధుఁ డగుచుఁ దరలఁడు." వర. రా. అయో. పు. 330. పంక్తి. 23.

గుటుకు మనుచు మ్రింగు

 • గుటుక్కున మ్రింగు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "క్రోఁతిమూఁకల మ్రింగెద గుటుకు మనుచు." బాల. 159.

గుటుక్కను

 • చచ్చు.

గుటుక్కు మను

 • చనిపోవు.
 • "వాడు కాస్తా గుటుక్కు మంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది అయ్యసంగతి." వా.

గుట్టీక

 • మనసులోని బాధ నితరులకు తెలియ నీక.
 • "గుట్టీక నలంగియు నత్తమామల చిత్తంబు వచ్చునట్లు భక్తి శక్తులు మెఱసి పాటులంబడుమఱందలి." పాండు. 3. 24.