పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/630

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గాలి - గాలి 604 గాలి - గాలి

 • "గాలిఁ బోయెడి యొగుడాకు గతి." కుచేలో. 2. 7.
 • "ఆ పిల్లేమమ్మా అలా గాలికి పోయే ఒగుడాకులా ఉంది?" వా.
 • ఒగుడాకు అంటే జొన్న సజ్జ వగైరా దంట్లపై నున్న ఆకు.

గాలికుంటు

 • పశువులకు గెట్టెలు పుండు పడే వ్యాధి.

గాలికొమ్ము

 • వాద్యవిశేషం.

గాలి కైనా చొరగూడని చోటు

 • దుష్కరప్రవేశ మైనస్థలము.
 • "తిరిగితిమి గాలి కైనం, జొరఁగూడని చోటు లెల్ల నూర్యమరీచుల్..." ఉ. హరి. 5. 313.
 • చూ. పోతుటీగకు చొరరాని.

గాలిగంగమ్మవలె తిరుగు

 • స్వేచ్ఛగా నిష్ప్రయోజనంగా తిరుగు.
 • "వాడికి పొద్దున్నుంచీ గాలిగంగమ్మ లాగా తిరగడంతోనే సరిపోతుంది." వా.
 • "వాడు పెళ్లీ పెటాకులూ లేక గాలిగంగమ్మలా తిరుగుతున్నాడు. వా.

గాలిగంగలు

 • గాలిగంగమ్మలు, క్షుద్రదేవతలు.
 • గాలిగంగమ్మ ఒక దేవత.
 • "జాతర సాటించె... గాలిగంగల కెల్లన్." పాండు. 3. 73.

గాలిగంటి (టు+ఇ) డగల

 • గాలిని మూట గట్టగల - అసాధ్య కార్యములను చేయగల - ఏమైనా చేయగల జాణ అను నిరసనార్థంలో. కుమా. 8. 135.

గాలిగుడి

 • సూర్య చంద్రుల చుట్టూ ఏర్పడే పరివేషం.

గాలిగొను

 • ఎండిపోవు.
 • "తిత్తొలిచి గాలి గొన వైచిన కుక్క కలిమంబు గనుంగొని." భార. శాం. 3. 285.

గాలిగోపురము

 • చాలా ఎత్తై దేవాలయముల ముందుండే గోపురం.

గాలిగ్రుడ్డు

 • చెడిన గ్రుడ్డు. తె. జా.

గాలిచీర

 • తెఱచాప.

గాలి తిరుగు.

 • మునుపటి స్థితి మారిపోవు.
 • "మూడు నెలలుగా నానా అవస్థా పడిపోయాను. ఈ రోజే ఒక మంచి వార్త విన్నాను. గాలి తిరిగింది కదా అని కొంచెం ఉత్సాహంగా ఉంది."
 • "వా డేదో యీ మధ్య కాస్త ప్రసన్నంగా కనిపిస్తున్నాడు. గాలి తిరక్క ముందే మన పని చేసుకోవడం మంచిది." వా.