పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/624

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గరి - గర్భ 598 గర్భా - గవి

గరిసెబావి

 • త్రవ్విన గరిసె దించిన చిన్న బావి.

గరుపారు

 • గరు కెక్కు.
 • "చన్నుగ్రేవలు గరుపార." రాధా. 4. 56.

గరుపాఱు

 • గగుర్పాటు చెందు.
 • "గరుపాఱఁగ మేను ప్రకంపమునన్." భార. స్త్రీ. 1. 45.

గరుడముక్కు

 • పొడువుగా ఉండి వంగిన ముక్కు.
 • "వాడి గరుడముక్కు చూస్తేనే కోపిష్ఠి అనిపిస్తుంది." వా.

గరుదాల్చు

 • గగుర్పాటు చెందు. శివ. 4. 20.

గర్రన త్రేన్చు

 • త్రేన్పులో ధ్వన్యనుకరణము. రాధా. 5. 125.

గర్భగుడి

 • చూ. గర్భాలయము.

గర్భగృహము

 • చూ. గర్భగుడి.

గర్భయాచకులు

 • గర్భదరిద్రులు.
 • "వెన్బడితిమి గర్భయాచకులభంగి." హర. 3. 15.

గర్భాలయము

 • దేవాలయంలో మూలవిరాట్టుండే గది.

గర్వగ్రంథి

 • చాలా గర్విష్ఠి.
 • "వాడు వట్టి గర్వగ్రంథి. ఎవణ్ణీ లెక్క పెట్టడు." వా.

గఱి గట్టు

 • అరివోయు.

గఱు వ్రాల్పు.

 • గగురుపాటు చెందు. కాశీ. 2. 149.

గలగల మ్రోయు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గలగల మ్రోయునందెలుసు..." కళా. 6. 200.

గలిబిలి చేయు

 • అల్లరి పెట్టు.
 • "గలిబిలి చేసి రవ్వ లిడఁగా." రాధి. 4. 15.

గవిచికొను

 • కప్పుకొను.
 • "పచ్చని కంబలి గవిచి కొన్న విధంబున." కుమా. 6. 100.

గవిసెన పుచ్చు

 • ముసుగు తీసివేయు.
 • వీణె, కుంచె, ఇలాంటివానికి తిత్తి కుట్టి అందులో వాని నుంచుతారు. నేడు గౌసెన అని వీణెలాంటివానిపై తిత్తు>