పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/615

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గట్టి - గడ 589 గడ - గడ

గట్టివాయి

 • గయ్యాళి.

గట్టివాలు

 • సైరంధ్రి. ఇతరుల ఇళ్ళలో గంధ పుష్పాద్యలంకారాదులు చూచే స్త్రీ; గంధ పుష్పాదు లమ్మే స్త్రీ.

గట్టి వైసు

 • ప్రౌఢవయస్సు.

గట్టు చేరినంత పుట్టివానికి బొమ్మ గట్టినట్టు.

 • 'అక్కఱ తీరినతర్వాత అక్క మొగుడు కుక్క' వంటి పలుకుబడి.
 • "గట్టు చేరినంతఁ బుట్టివానికి బొమ్మ, గట్టుసామ్య మాయెఁ గదవె చెలియ!" రాధి. 3.

గట్టెక్కు

 • కష్టమునుండి బయటపడు.
 • "సమరంబున నరి నేలమట్టి కార్యంబు గట్టెక్కించు కొనువాఁడను." ధర్మజ. 53. పు.

గడ కట్టు

 • తెగించి కూర్చుండు.
 • పదుగురిలో పడుటకు సంకోచించక పోవు.
 • దొమ్మరిది గడకట్టి దాని మీద నిలిచి ఆడడంపై వచ్చిన పలుకుబడి.

గడకు గట్టిన పాత

 • చంచలము. తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 125.

గడగట్టి

 • గట్టిగా; బాహాటంగా.
 • "రామమూర్తికిన్, రెంటవసాటి దైవమిఁక లేఁ డనుచున్ గడగట్టి... చాటెదను." దాశ. శత. 34.

గడగడ పడు

 • భయపడు.

గడగడ పఱచు

 • భయపెట్టు.

గడగడలాడు

 • భయపడు.
 • "వాని పే రెత్తితే ఊరంతా గడగడలాడి పోతారు." వా.

గడప తొక్కు

 • ఇంటికి వచ్చు.
 • "ఇకమీద నీ గడప తొక్కితే నన్నడుగు." వా.

గడప దాటు

 • ఇల్లు దాటి బయటికి వెళ్లు.
 • "పదేళ్లయింది కాపరానికి వచ్చి. ఆవిడ గడప దాటి యెఱగదు." వా.

గడప దిగి...

 • ముందు బయటికి వెళ్లి - తరవాత మాట్లాడు అనే అర్థంలో కోపావేశంతో అనుమాట.
 • "ముందు గడప దిగి మాట్లాడు." వా.

గడపలో కాలు పెట్టు

 • ఇంటిలో అడుగు పెట్టు, గృహ