పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/606

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గంజో - గంటి 580 గండ - గండ

గంజో అంబలో

 • "వేళకు ఏ దయితే నేం? గంజో అంబలో?" వా.
 • చూ. కలో అంబలో.

గంట కొట్టు

 • ముగియు.
 • చనిపోయినప్పుడు గంట కొట్టుట, శంఖం పూరించుట దక్షిణాదిలో నేటికీ అలవాటు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాడిపని గంట కొట్టినది. ఇక వాడు చేసే దే ముంది?" వా.

గంట వాయించు

 • గంట కొట్టు.
 • "పటుఫలాదులు వోయె బతిమాలువారి కే, మీయక గంట వాయించి రహహ." సింహాద్రి. నార. శ. 27.

గంట వ్రేయు

 • గంటలు కొట్టు.
 • "రెండవజాము గంట వ్రేయం బడె." కాశీ. 5. 307. కాశీ. 4. 102.

గంటిపడు

 • కాటుపడు.

గంటిపఱచు

 • గంటు పడునట్లు చేయు.
 • చూ. గంటివేయు.

గంటివెట్టు

 • చూ. గంటిపఱచు.

గంటి సేయు

 • కాటు పడునట్లు చేయు.
 • "నాథుని, యధరబింబము గంటి సేయంగ నెంచు." దశా. 3. 17.

గండం గడిచి పిండం బయట పడితే....

 • ఈ ఆపద తప్పితే అనుట.
 • పూర్వం కాన్పు అతి భయం కరంగానూ, ప్రాణాపాయ కరంగానూ ఉండినది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఈ గండం గడిచి పిండం బయట పడితే తరవాత చూద్దాం." వా.

గండకట్టెలు

 • వంట చెఱకులు. బ్రౌన్.

గండకత్తెర

 • గొంతుక నుత్తరించు ఆయుధ విశేషము.
 • "శీలము దొరఁగిన పిమ్మట, నేలా కాయంబు దీని నెడ సేయుటయే, మేలని హృదయాబ్జంబునఁ, గాలాంతకు నిల్పి గండకత్తెర గొనఁగాన్." చెన్న. 4. 217. కళా. 3. 10.
 • తద్వారా అడకొ త్తిలో చిక్కుకొన్నట్టు వలెనే గండ కత్తెరలో తగులు కొనుట సంకటావస్థాసూచక మయినది.
 • "వీ ళ్లిద్దరిమధ్యా పడ లేక నేను గండ కత్తెరలో చిక్కు కొన్నాను." వా.

గం డడగించు

 • పొగరు అణచు.