పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/604

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఖాత - గంగ 578 గంగ - గంగ

 • "వాడి కేం తెలుసు? వట్టి ఖసూచి గాడు." వా.

ఖాతరు చేయు

 • లెక్క చేయు.
 • "వాడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా ఖాతరు చేసేవాడు కాదు." వా.

ఖాయ మగు

 • పర్మనెంటు లగు; నిశ్చయ మగు.
 • "వాని ఉద్యోగం ఖాయ మయింది." వా.
 • "వాడు వచ్చేది ఖాయ మయినట్లే." వా.

ఖాయిదా చేయు

 • కట్టుదిట్టము చేయు.
 • "అడవిలోకి పశువులు వెళ్లకూడ దని పంచాయతీ ప్రెసిడెంటు ఖాయిదా చేశాడు." వా.

ఖావ(మ)౦దు

 • యజమాని.

గంగడోలు

 • ఎద్దులకూ ఆవులకూ మెడ క్రింద వ్రేలేభాగం.

గంగనమ్మ

 • గ్రామ దేవత.

గంగనురుగులు

 • ఒక పిండివంట.

గంగపా లగు

 • నశించు.
 • "నేను చేసినమే లంతా గంగపా లయి పోయింది." వా.

గంగమయిలావు

 • నల్లనిది. బ్రౌన్.
 • నలుపు పసుపు కలిసిన రంగుది. శ. ర.

గంగ ముట్టు

 • నీరు త్రాగు.
 • "నీ విన్నిమాట లన్నావు. నీ యింట్లో ఇక గంగ ముట్టను? వా.

గంగలో కలుపు

 • వ్యర్థము చేయు, పాడు చేయు.
 • "అట్లు కావున నీ కార్య మనఁగ నెంత, నీదుప్రాపున నవ్విప్రు నియతి మాన్పి, దిటము దప్పించి యజ్జటి దేవు తపము, గంగలోఁ గల్పెదను నొక్క గడియలోన." వేంకటే. 2. 29.

గంగలో దిగు

 • నీ యిష్టం వచ్చినట్టు పో, నా కేమీ సంబంధం లేదు అని విసుగుతో అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "వాణ్ణి వెళ్లి గంగలో దిగ మను. నా కక్కఱ లేదు. నాకు కొడుకు లే డను కొంటాను." వా.

గంగలో దోలు

 • వదలి వేయు.
 • "వాడు ఆచారం గీచారం ఎప్పుడో గంగలో దోలి వేశాడు." వా.

గంగవెఱ్ఱు లెత్తు.

 • అత్యావేశపూరితు డగు.