పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/560

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొట్టు - కొట్టు 536 కొట్టు - కొట్లా

 • 2. త్రోసివేయు.
 • "కోర్టులో వాడి కేసును కొట్టివేశారు. ఆనాటినుండీ వాడు మనిషి మనిషి గా ఉండడం లేదు." వా.
 • 3. లెఖ్ఖ తీసివేయు.
 • "ఈ డబ్బు తీసుకొని నా లెఖ్ఖ కొట్టివేయండి." వా.
 • 4. పడగొట్టించు.
 • "దళ వాయితోడ గోడకు, వెలుపటి యిల్లిల్లు గొట్టివేయించి." కువలా. 3. 3

కొట్టుకాడు

 • 1. కొట్టుకొను.
 • "ఇట్టటు బెట్టుగఁ గొట్టుకాడుచున్." రాధి. 2. 89.
 • 2. కొట్టునట్టివాడు.
 • "ఉలుకును గొట్టుకాడు నగు." రాధి. 1. 128.

కొట్టుకొను

 • తన్నుకొను; ఏడ్చు; గట్టిగా చెప్పు.
 • "కడుపు నొప్పితో వాడు కొట్టు కుంటున్నాడు." వా.
 • "పిల్లడు పోయా డని ఆమె కొట్టు కొంటూ ఉంది." వా.
 • "వద్దో ఆవ్యాపారం అని కొట్టుకున్నాను. విన్నాడు కాదు." వా.

కొట్టు చీకుడు గుడ్డలు

 • అంగట్లో నిల్వ వుండిపోయి చీకు పట్టిపోయిన గుడ్డలు. క్రొత్త. 20.

కొట్టుడుబిళ్ళలు

 • గోళీకాయలు.<.big> బ్రౌన్.

కొట్టుపడు

 • దెబ్బ తిను.
 • "కొట్టువడి యటకు మును పే, తిట్టుంబడి." మను. 4. 86.
 • రూ. కొట్టువడు.
 • ఇందుకు దగ్గఱి భావచ్ఛాయలన్నీ ఈ అర్థంతోనే సరిపెట్టు కొనవచ్చును.

కొట్టు మిట్టాడు

 • చెల రేగు, కలతపడు, తన్ను కొను.
 • "రక్కసులు వేడబంబుల, మిక్కిలి నాముకొని కొట్టుమిట్టాడంగా..." యయాతి. 2.
 • "నట్టడవిలోన న న్నిట్టు నట్టు పఱచి, కొట్టుమిట్టాడ నేటికిఁ బట్టభద్ర, పుట్టునకు మున్న లేమకు బొట్టు గట్టి, చెట్ట వట్టుట కొకరుండు పుట్టెఁ జూవె." శకుం. (కృష్ణ) 2. 74.

కొట్టిమిట్టిపడు

 • ఎగిరి పడు.

కొట్ణము దంచు

 • ధాన్యము దంచు.
 • "అప్పుడమివేల్పు జవరాండ్రు కట్ణంబులకై కొట్ణంబు దంచుచు నమ్మహోత్సవాల యాంగణంబున..." హేమా. పు. 81.

కొట్నాలు దంచు

 • ధాన్యము దంచు.
 • "కూరిమి విషయముల కొట్నాలు దంచేము." తాళ్ల. సం. 9. 198.

కొట్లాడు

 • జగడ మాడు, పోట్లాడు.