పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/558

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కొంప - కొంప 534 కొంపా - కొక్కొ

 • "ఇంత అర్ధరాత్రిలో వెళ్లడం ఎందుకురా? ఏం కొంప లంటుకొన్నాయని?" వా.
 • "వాణ్ణి అలా స్వేచ్ఛగా వదిలేశా వంటే కొంప లంటుకుంటాయి. జాగ్రత్త." వా.

కొంప లార్పు

 • కొంపలు తీయు; ఇతరులను నమ్మించి వారిని పాడు చేయు.
 • "వాడు వట్టి కొంపలార్పే రకం. అట్లా వానితో నీకు స్నేహం ఏమిటి ?" వా.
 • చూ. కొంప తీయు; కొంప చెఱుచు.

కొంపలు కాల్చు

 • చూ. కొంప లార్పు.

కొంపలు తీయు

 • కొంపలు నాశనము చేయు.
 • "వాడు ఇప్పటికి ఎన్ని కొంపలు తీశాడో? ఇప్పుడు ఈయిల్లు చేరాడు." వా.
 • చూ. కొంప లార్పు.

కొంపలు ముంచు

 • ఇతరులను నమ్మించి సర్వనాశనము చేయు.
 • "వాడు ఈపాటికి ఎన్ని కొంపలు ముంచాడో? ఇక్కడ తయారయ్యాడూ." వా.
 • చూ. కొంపలు తీయు, కొంప లార్పు.

కొంపలు ముట్టించే కొఱివి

 • తగాదాలు పెట్టే రకం.
 • "అది ఒట్టి కొంపలు ముట్టించే కొఱివి. అ అన్నదమ్ము లిద్దరూ వే ఱయి పోవడానికి ఇదే కారణం." వా.

కొంపా గోడీ లేదు

 • ఆస్తిపాస్తు ల్లేవు. జం.
 • ఈ గోడీ గోరీ కావచ్చును. బతికినప్పుడు కొంప ఎలాగో, చచ్చినప్పుడు గోరీ అలాగు. అది కూడా లే దనుట.
 • "వాడికి కొంపా గోడీ లేదు. ఏమి చూచి పిల్ల నివ్వ మంటావో తెలీదు." వా.

కొంపోవు

 • తీసికొనిపోవు.
 • "చయ్యనఁ గొంపోయి." రుక్మాం. 5. 80.
 • "చంపినను జంపు నన్నటు, గొంపో కుండినను జాలు." ప్రభా. 3. 143.

కొకిబికి

 • కొక్కిరి బిక్కిరి.
 • "కొకిబికి యంగమున." రాధా. 6. 107.

కొక్కిరి బిక్కిరి

 • అస్తవ్యస్త మయిన.
 • "చెప్పఁగాఁ దొడఁగెఁ గొక్కిరి బిక్కిరి పద్యపుంజముల్." గుంటూ. పూ. పు. 17.

కొక్కురోకో అను

 • కోడి కూయు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అప్సర స్త్రీనికేతనాభ్యంతరములఁ, గొక్కురోకో యటంచును గోళ్ళు కూసె." హర. 7. 137.

కొక్కొక్కో అను

 • కోడి కూయు. ధ్వన్యనుకరణము.