పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అగ్గి________అగ్గి 28 అగ్గి________అగ్ని

 • "ఆ పుస్తకం ఇట్లా అగ్గి పెట్టరా."
 • "అదేదో పని చేయమంటే అదంతా అగ్గి పెట్టాడు." వా.
 • ఇది రాయలసీమలో వినిపించే పలుకుబడి. ఇదే కోస్తా ప్రాంతాలలో ;తగులవేయి' అన్న రూపంలో కానవస్తుంది.
 • చూ. తగుల వేయు.

అగ్గి పెట్టె

 • నిప్పుపుల్లల పెట్టె

అగ్గి బడు

 • పా డగు.
 • "ఏ మన నేర్తు మదీయభాగ్య మిట్లగ్గి బడగ జేసినమదాంధుని నంచు..."
 • కా. మా. 2. 111.
 • "నాపని యిట్లా అగ్గి బడింది. నా సంసారం యిట్లా అగ్గిబడింది. వా.

అగ్గిమీద గుగ్గిలం వేసినట్లు

 • అమితంగా చెల రేగుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి. మండి పడు అనుట.
 • అగ్గిమీద గుగ్గిలం వేస్తే భగ్గుమంటుంది. అందుపై ఏర్పడినది.
 • "నీవూ కనిపించావా ఇక వాడు అగ్గిమీద గుగ్గిలం వేసినట్లే భగ్గుమంటాడు." వా.

అగ్గి మ్రింగు

 • కోపపడు.
 • "అగ్గి మింగుతున్నాడు. వాడి దగ్గరికి ఇప్పుడు పోవద్దు." వా.

అగ్గిరాముడు

 • క్రూరుడు, కోపధారి.

అగ్గి రాలుస్తున్నవి (కండ్లు)

 • కోపంతో ఎఱ్ఱగా ఉన్నవి.

అగ్గిలాంటి మనిషి

 • చాలా శీలవంతు డనుట.
 • "వాడు అగ్గి లాంటి మనిషి. డబ్బూ గిబ్బూ పే రెత్తావా నీపని అసలు కాదు." వా.

అగ్ని కణం

 • మిణుగురు పురుగు.

అగ్ని చిత్తు

 • అగ్ని చయనం చేసినవాడు.

అగ్ని దగ్ధుడు

 • పాడయినవాడు.

అగ్ని మండలం

 • పైరు కొట్టివేసే ఒక పురుగు, అది తగిలితే ఒంటి మీద బొబ్బలు పోతాయని అంటారు.
 • "అది పైత్యం కాదు రా. అగ్ని మండలప్పురుగు సోకి ఉంటుంది." వా.

(అగ్ని)మలుగు

 • ఆరిపోవు.
 • "వెల సె వెలుగు గాని మలుగడు (అనలుడు)." కుమా. 9. 161.

అగ్ని మాంద్యం

 • అజీర్ణ రోగము.

అగ్ని ముఖము

 • జీడి.

అగ్ని ముఖుడు

 • బ్రాహ్మణుడు, దేవుడు.
 • "అగ్ని ముఖా వై దేవా:"