పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/508

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కుంభ____కుక్క 484 కుక్క____కుక్క

 • ఇట వలెకు బదులు ఏ ఉపమావాచక మయినా ప్రయుక్తం కావచ్చును.

కుంభవర్షము

 • కుండపోతవాన. కుండలతో గ్రుమ్మరించినట్లు - ఎక్కువగా కురియు వాన.
 • "కుంభవర్షం బయ్యె గుంభినియందు." పల. పు. 14.
 • చూ. కుండపోత.

కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ

 • చెడుగుకు బదులు చెడుగే చేయాలి అనుపట్ల అంటారు.
 • "వా డన్నదానికి సరీగా బదులు చెప్పావు. కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ." వా.
 • చూ. కుక్క కాటు చెప్పు టేటు.

కుక్కకాటు చెప్పుటేటు

 • చూ. కుక్క కాటుకు చెప్పుదెబ్బ.
 • తాళ్ల. సం. 11. 3 భా. 77.

కుక్కకు గతుకునీళ్లే

 • వాడి అనుభవం అంతే అనే నిరసనార్థంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • నీళ్లు ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కుక్క నాలుకతో అద్ది గతుకుతూనే తాగుతుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాడు ఎంత సంపాదిస్తే నేం? ఎంత చేస్తే నేం? మిరప్పొడి మెతుకులు తప్ప ఇం కేం తినడు. ఎన్ని వానలు వచ్చినా కుక్కకు గతుకునీళ్లే." వా.

కుక్కకు నై వేద్యమా

 • నిష్ప్రయోజనము, అనర్హము అనుట. వేంకటేశ. 74.

కుక్కకూతురా!

 • ఒక తిట్టు.
 • "కుక్క కూతుర మెడ గోసి పో గలవు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి. 881.
 • "కుక్కకూతుర వల దంచు వెక్కిరించు." శుక. 2. 458.
 • చూ. గాడిదకొడుకు.

కుక్కగొడుగులు

 • పుట్టగొడుగులు.
 • క్షణికములు.
 • ఎక్కువగా పుట్టుకొని వచ్చునవి అనే అర్థంలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • వాన వచ్చినప్పుడు ఈ పుట్టగొడుగులు విపరీతంగా మొలుస్తాయి. త్వరలో పోతాయి కూడ. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఈ కుక్కగొడుగుల పార్టీల కేమి లే. లక్ష పుడతాయి, పోతాయి." వా.

కుక్కచ్చు వేయు

 • శిక్షించు.
 • అపరాధులకు తత్సూచకంగా రాజులు కుక్క ముద్ర వేసి విడిచేవారు; ఇదొక శిక్ష.
 • "తల గొఱిగి ప,దంపడి కుక్కచ్చు వేసి దండింప దగున్." విజ్ఞానే. ప్రా. కాండ. 64.
 • చూ. కుక్కయచ్చు.