పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/370

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కటా____కటి 344 కటి____కట్ట

కటాకటిగా

 • దాదాపు; చాలీ చాలక. కొమె మించుమించుగా అనుట.
 • "అర్ధసేరుబియ్యం వేస్తే వాడికి కటా కటిగా సరిపోతుంది." వా.
 • చూ. ముటీముటాలుగా.

కటాక్షించు

 • దయ చూచు.
 • "కృతకవిప్రు నగజ కటాక్షించి." కుమా. 7. 44.
 • "ఏదో పేదవాణ్ణి మీరు కటాక్షించాలి." వా.

కటాక్షించుకొను

 • అనుగ్రహించు, ఆదరముతో చూచు.
 • "కేవలభక్తితో లేవ వణిక్కుల, గ్రేవల నట గటాక్షించుకొనుచు." దశా. 7. 188.

కటాబిటిగా

 • నిక్కచ్చిగా.
 • "అతడు చాలా కటాబిటిగా మాట్లాడతాడు. నాన్చడు." వా.

కటారువాడు

 • ఖడ్గధారి.
 • "నిజ,స్థానము నిర్గమించి పగని జంపగ వచ్చు కటారుకాని చం, దాన మహేశ్వరుం గదిసి." కా. మా. 2. 141.

కటిక ఉపవాసము

 • మంచినీళ్లు కూడా పుచ్చుకోకుండా ఉండే ఉపవాసము.
 • "వైకుంఠ ఏకాదశినాడు కటిక ఉపవాసం చేయడం అతని కలవాటు." వా.
 • "శుక్రవారంపూట కటిక ఉపవాసం చేయకూడదే ముత్తైదుపిల్లలు." వా.

కటికగుండె

 • దయావిహీన హృదయము.
 • "వానిది ఒట్టి కటికగుండె. కన్నతల్లి బ్రతిమాలినా యింటికి రా నన్నాడు." వా.

కటికచీకటి

 • చిమ్మచీకటి.
 • "కని కనుల్ కటికచీ కటులు గ్రమ్మ." రాధి. 2. 20.
 • "ఈ కటికచీకట్లో ఎక్కడికి పోతావు రా. పురుగూ పుట్రా ఉంటుంది." వా.

కటికతనము

 • కాఠిన్యము.
 • "కటికతనంబు మాన్చి చటుకాకు నిడంబము గూర్చి." నైష. 3. 54.

కటికనవ్వు 8విషపునవ్వు. కటిక(కి)నీళ్లు

 • వట్టినీళ్లు మాత్రమే ననుట.
 • "వాడు కటికినీళ్లు తాగి పడుకున్నాడు.పొద్దున్నుంచీ." వా.
 • "ఆ రెడ్డిగారింటికి మజ్జిగకు పోతే ఒట్టి కటికినీళ్లు పోశారు." వా.

కట్టకడ (పటి)

 • ఆఖరు (వాడు-అది)
 • "వాళ్లిల్లు ఆ వీధిలో కట్టకడన ఉంది." వా.
 • "వాడు వాళ్ల అన్నదమ్ముల్లో కట్టకడపటివాడు." వా.