పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/261

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊరి_____ఊరి 235 ఊరి____ఊరు

 • "మాటిమాటికి వేలు మడిచి యూరించుచు, నూరుగాయల దినుచుండు నొక్కడు."భాగ. దశ. పూ. 496.
 • 2. ఆకర్షించు. నా. మా. 73.
 • "ఆఅబ్బాయి నలా ఊరించడం తప్పితే అది దగ్గర చేరనిచ్చినపాపాన పోలేదు." వా.

ఊరికి ఊరు

 • ఊరంతా.
 • "ఇటీవల వరద వచ్చి ఊరికి ఊరు కొట్టుకు పోయింది." వా.
 • ఇలాగే 'ఊరు' బదులు గ్రామం ఇత్యాదులతో కూడ ఈ పలుకుబడిని ఉపయోగిస్తారు.
 • "గ్రామానికి గ్రామం దేశానికి దేశం అల్లాడి పోతుంది." వా.

ఊరికి పోవు

 • చూ. ఊరు పోవు.

ఊరిదారి పట్టు

 • వెనుదిరుగు.
 • "తత్తరమ్మున నూరిదారి పట్టె." శేవ. 2. 65.

ఊరిమీద పడు

 • పని లేక ఊరంతా తిరుగు.
  ఇంట్లో దండించేదిక్కు లేక వాడు ఊరిమీద పడ్డాడు." వా.

ఊరిలో ఇల్లు లేదు అడివిలో చేను లేదు

 • ఏమీ లే దనుట.
 • "వాడికి పిల్ల నిస్తా నంటా వేమిరా? బుద్ధి ఉందా లేదా? వానికి చూడబోతే ఊళ్లో ఇల్లూ లేదు, అడివిలో చేనూ లేదు. వాణ్ణి కట్టుకొని మన పిల్ల ఏం సుఖపడుతుంది?" వా.

ఊరివారల తలనొప్పి

 • ఊరివారికి బాధ కలుగజేయునట్టి.
 • "వాడకు బగ యూరివారల తల నొప్పి." శుక. 3. 20.

ఊరు కాచి తిరుగువారు

 • గ్రామరక్షకులు, తలవరులు.
 • "కత్తివాతులతో నూరుగాచి తిరిగి, యాడుమురుపా ళెముల గాంచె." ఉ. హరి. 1. 140.

ఊరుగాయ

 • నిలవ ఉంచుకొనుటకై ఉప్పు, నూనె మొదలయినవాటితో పెట్టిన మామిడికాయ, నిమ్మకాయ మొదలగు ఊరగాయ.

ఊరు చక్కబెట్టు

 • స్వేచ్ఛగా ఊరంతా తిరుగు. వ్యభిచరించు అని సూచన.
 • "మొగుడు ఊరు వెళ్లేసరికి ఆవిడ ఊరు చక్క బెట్టి వస్తుంది." వా.

ఊరుపిండి

 • పచ్చడి. రాయలసీమలో పచ్చడిని ఊరుపిండి అనే అంటారు.
 • రూ. ఊరుబిండి.

ఊరు పేరు తెలియు

 • వివరము తెలియు.
 • "వేగమే, యూరును బేరునుం దెలిసి యొద్దిక సేయుద మెల్లకార్యముల్." ఉషా. 1. 49.