పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/260

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊర____ఊర 234 ఊర____ఊరిం

ఊరడించు

 • ఓదార్చు.
 • "వట్టి ఊరడింపుమాటలతో ఏంలాభం? ఏదో సాయపడాలి గానీ." వా.

ఊరదైవములు

 • చిల్లర దేవతలు.
 • "ఈతడే శిక్షింప రక్షింప ఊరదైవములు నొగి నితని సరా." తాళ్ల. సం. 9. 240.
 • చూ. ఊరబసువులు (వివరణము).

ఊరపంది

 • ఒక తిట్టు; సోమరి; పనికి మాలినవాడు.
 • "ఊరపందిలా బలిసిపోయాడు." వా.
 • "వాడు వట్టి ఊరపంది." వా.

ఊరపిచ్చుక

 • ఇండ్లలో తిరుగు పిచ్చుక.
 • "వైనతేయఖగంబుతో నూరపిచ్చుక, రాజరత్నంబుతో గాజుపూస." చెన్న.

ఊర ప్రొద్దు గ్రుంక లేదు

 • ఊరు మాటు మణగ లేదు. రాత్రి చాలా పొద్దు పోవలేదు అనుపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "నిండినింటిలోన నీ కేల భీతిల్ల, గోల యూర బ్రొద్దు గ్రుంక లేదు." హంస 4. 237.

ఊరబండు

 • తేనెలో ఊరవేసినపండు.

ఊరబసువులు

 • ఊరిలోని పశువులు. ఊరకుక్క, ఊరపందివంటిది. ఇలాంటివాటిలో 'ఊర' వచ్చినప్పు డల్లా కాస్త నీచ మన్న భావము కానవస్తుంది.
 • "కావించిన యలనామధేనువుల కేవి యూరబసు లీ డౌనా." తాళ్ల. సం. 9. 61.
 • చూ. ఊరదైవములు.

ఊరబ్బ నారబ్బ చేయు

 • ఊరూ నాడూ ఏకం చేయు, అల్లరి పెట్టు.
 • "మొగు డొక్కమా టంటే చాలు. అది ఊరబ్బ నారబ్బ చేస్తుంది." వా.
 • ఇది రాయలసీమలో బాగా వినబడే మాట.
 • చూ. ఊరూ నాడూ ఏకము చేయు.

ఊరళ్లు గొను

 • వ్రేలిగణుపులు వాచు. ఊరగా (వానలో తడిసి) ఉబ్బగా, వాయగా.
 • "క్రిందటను వఱదవారగ మీద వానయు గురియ....వ్రేళ్ల సంధులును నూరళ్లు గొనంగ." పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 147.

ఊరార్చు

 • ఓదార్చు.
 • చూ. ఊరడించు.

ఊరించు

 • 1. ఆశ కల్పించు. నోట నీరూరించుటకై వచ్చినపలుకుబడి.