పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
హర (హరవి) హరవిలాసము శ్రీనాథుడు
హరి హరివంశము ఎఱ్ఱన
హరిశ్చ హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము శంకరకవి
హరిశ్చంద్ర (తె.జా.)
హేమా హేమాబ్జనాయికా స్వయంవరము మన్నారుదేవుడు

గమనిక: తె. జా. గుర్తున్నగ్రంథాలు 'తెలుగు జాతీయముల' నుండి ఉద్దృతములు.

____________

ఇతరసంకేతములు

సంకేతము వివరము
కన్న కన్నడము
కాంబెల్ కాంబెల్ నిఘంటువు
చా చాటువు
చూ చూడుడు
జం జంటపదము
తమి తమిళము
తె. జా తెలుగు జాతీయములు
పా. పా పాత పాట
పా. వా పాత వాడుక
బ్రౌన్ బ్రౌణ్యము
వా వాడుక
వావిళ్ల. ని. వావిళ్ల నిఘంటువు
శ. ర. శబ్దరత్నాకరము
సా సామెత
సా. స సాహిత్యసమీక్ష
సూ. ని సూర్యారాయాంధ్ర నిఘంటువు

మిగతవి స్పష్టములు.