పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
శృం. శా శృంగార శాకుంతలము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి
శృం. సా శృంగారసావిత్రి రఘునాథ నాయకుడు
శేష శేషధర్మము తామరపల్లి తిమ్మయ
శ్రవ శ్రవణానందము తిరుపతి వేంకటకవులు
శ్రీనివా శ్రీనివాసకల్యాణము
శ్రీరం. మా. శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము భైరవకవి
శ్రీరంగే. శ. శ్రీరంగేశ శతకము
శ్రీరాధా శ్రీ రాధామాధవము చింతలపూడి ఎల్లయ
షోడ. షోడశకుమారచరిత్రము వెన్నెలకంటి అన్నమయ్య
సంపంగిమన్న సంపంగిమన్న శతకము పరమానందయతి
సదానంద. శత సదానందశతకము
సమీర. సమీరకుమారవిజయము పుష్పగిరి తిమ్మన
సర్వేశ సర్వేశశతకము యథావాక్కుల అన్నమయ్య
సాంబ సాంబనిఘంటువు కస్తూరి రంగకవి
సాంబో సాంబోపాఖ్యానము రామరాజు రంగప్పరాజు
సా. సారం సారంగధరచరిత్రము చేమకూర వెంకటకవి
సాక్షి సాక్షి సంపుటములు శ్రీ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు
సానం సానందోపాఖ్యానము శివరామకవి
సింహా సింహాసనద్వాత్రింశిక కొఱవి గోపరాజు
సింహా. నార. సిం. నార సింహాద్రి నారసింహ శతకము గోగులపాటి కూర్మనాథకవి
సుగ్రీ సుగ్రీవవిజయము కందుకూరి రుద్రకవి
సుదక్షి సుదక్షిణాపరిణయము తెనాలి అన్నయ్య
సుమతి సుమతిశతకము బద్దెనకవి
సురా సురాభాండేశ్వరము గట్టుప్రభువు
సూరన ఆడిదము సూరకవి
సౌందర్య. స సౌందర్య సమీక్ష (తె. జా)
హంస హంసవింశతి అయ్యలరాజు నారాయణా మాత్యుడు
హ. న. హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానము రామరాజభూషణుడు