పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
ముద్రా ముద్రారాక్షసము తిరుపతి వెంకటకవులు
మృచ్ఛ మృచ్ఛకటిక తిరుపతి వెంకటకవులు
మృ. వి మృత్యుంజయవిలాసము గోగులపాటి కూర్మనాథకవి
మైరా మైరావణ చరిత్రము
మొల్ల. రామా. మొల్ల మొల్ల రామాయణము ఆతుకూరి మొల్ల
యయాతి యయాతిచరిత్ర పొన్నిగంటి తెలగ నార్యుడు
యామున యామునవిజయము (తె. జా.)
రంగ. రా రంగనాథ రామాయణము గోన బుద్ధారెడ్డి
రంగా రంగారాయచరిత్రము దిట్టకవి నారాయణకవి
రఘు. రా. రఘునాథ రామాయణము తంజావూరు రఘునాథ నాయకుడు
రసిక రసికజనమనోభిరామము కూచిమంచి తిమ్మకవి
రాజగో రాజగోపాలవిలాసము చెంగల్వ కాళయకవి
రాజ. చ. (రాజశే) రాజశేఖర చరిత్రము మాదయగారి మల్లన
రాజవా రాజవాహన విజయము కాకమాని మూర్తికవి
రాధా రాధామాధవసంవాదము వెలిదిండ్ల వెంకటపతి
రాధి, రాధికా రాధికాసాంత్వనము ముద్దుపళని
రామకథా (తె. జా.)
రామచం రామచంద్రవిజయము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహకవి
రామరామ శత. రామరామ శతకము
రామలిం రామలింగేశ్వరశతకము
రామా, రామాభ్యు రామాభ్యుదయము అయ్యలరాజు రామభద్రుడు
రా. వి రాజవాహనవిజయము కాకమాని మూర్తికవి
రుక్మాం రుక్మాంగదచరిత్ర ప్రౌఢకవి మల్లన
రుక్మి రుక్మిణీపరిణయము సత్యవోలు భగవత్కవి
రుద్రమ రుద్రమదేవి ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య
లక్ష లక్షణసారసంగ్రహము చిత్రకవి పెద్దన
లక్ష్మీ. వి (తె. జా.)
వర. రా రామాయణము కట్టా వరదరాజు
వరా, వరాహ వరాహపురాణము నందిమల్లయ, ఘంటసింగయ