పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/221

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఉంపు_____ఉక్క 195 ఉక్క____ఉక్కి

ఉంపుడుకత్తె

 • ఉంచుకొన్న స్త్రీ.

ఉక్కడగు

 • బలము కోలుపోవు.
 • "ఉక్కడగెన్ మగధేశ సైన్యముల్." భార. సభా. 1. 213.

ఉక్కడచు

 • చంపు, పొగ రడచు; బలహీన పఱుచు.
 • "మార్కొను వీరయోధుల బెక్కండ్ర నుక్కడంప." జైమి. 6. 132.

ఉక్కడీడు

 • బలశాలి.
 • "ఉక్కడీ డయి యేతెంచె నుక్కు మిగిలి...మరుడు." నైష. 7. 41.

ఉక్కణగు

 • బలము తఱిగిపోవు.
 • చూ. ఉక్కడగు.

ఉక్కణచు

 • పొగరడచు.
 • "రక్కసు నాయోధనమున నుక్కణంచి." రుక్మాం. 575.
 • చూ. ఉక్కడచు.

ఉక్కపట్టు

 • చేమట పోయు; గాలి లేక వేడి యెక్కువై అనుట.
 • "ఈరోజు చాలా ఉక్కపడుతూ ఉంది." వా.
 • "అక్కడ ఉక్క పట్టుతూ ఉండడం చేత ఈ రోజు ఇక్కడ పండుకొన్నాను." వా.
 • చూ. ఉక్క పెట్టు.

ఉక్కపెట్టు

 • చెమట పట్టు.
 • "ఈరోజంతా ఉక్క పెడుతూ ఉన్నది." వా.
 • చూ. ఉక్కపట్టు.

ఉక్కపోయు

 • చెమటపట్టు.
 • చూ. ఉక్క పెట్టు.

ఉక్కబట్టు

 • 1. ఉగ్గబట్టు; మూసివేయు.
 • "ఒకవేళ వానల నుపహతి నొందించు నొకవేళ రంధ్రంబు లుక్కబట్టు." భాగ. 7. 199.
 • 2. ఆహారాదులను విసర్జించు.
 • "విడుతు బ్రాణము, నీకై కూ డుక్కబట్టి నీలగ్రీవా!" కాళ. 3. 101.
 • చూ. ఉగ్గబట్టు.

ఉక్కఱు

 • బలహీన పడు.
 • "ఉక్కఱి యిట్లు మధ్యము మహోగ్ర శరంబుల దాక నోర్వక." భార. అర. 4. 12.

ఉక్కళ ముండు

 • సైన్యము విడిసినచోట, బయటివారి రాకను కనిపెట్టుటకై కావలి యుండు.
 • "కొండప్రక్కల నుక్కళ ముండు వేల్పు, తండముల జెండి యెక్కి యక్కొండయందు." దశా. 2. 57.

ఉక్కిరి బిక్కి రగు

 • ఊపిరాడక విలవిలలాడు; తీరిక లేకపోవు.
 • "ఈ రోజే ఇన్నిపనులూ చేయవలసి