పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
త్రివేణి త్రివేణి ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య
త్రిశంకుస్వర్గం (తె.జా.)
దశ (దశకు) దశకుమారచరిత్ర కేతన
దశా దశావతారచరిత్ర ధరణిదేవుల రామయమంత్రి
దాశ. శత. దాశరథి శతకము కంచెర్ల గోపన్న
దేవీ దేవీభాగవతము తిరుపతి వెంకటకవులు
ద్వా ద్వాత్రింశత్సాలభంజికలు కొఱవి గోపరాజు
ద్వాద ద్వాదశరాజచరిత్రము
ద్వి. ద్విప. భాగ ద్విపద భాగవతము-దశమస్కంధము మడికి సింగన
ద్విప. భల్లా. ద్విపద భల్లాణచరిత్రము
ద్వి. నల ద్విపద నలచరిత్ర చక్రపురి రాఘవాచార్యులు
ద్వి. సారంగ ద్విపద సారంగధరచరిత్ర కూచిమంచి తిమ్మకవి
ధర్మజ ధర్మజరాజసూయము (తె. జా.)
నందక నందక సాంరాజ్యము (తె. జా.)
నమశ్శి నమశ్శివాయ శతకము
నరస నరసభూపాలీయము మూర్తికవి
నలచ నలచరిత్ర చక్రపురి రాఘవాచార్యులు
నవ నవనాథ చరిత్రము గౌరన
నానా నానారాజసందర్శనము తిరుపతి వెంకటకవులు
నా. మా నార్లవారి మాట నార్ల వెంకటేశ్వరరావు
నాయకు నాయకురాలు ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య
నారా. పంచ పంచతంత్రము నారాయణకవి
నారా. రుక్మి రుక్మిణీకల్యాణము అజ్జాడ ఆదిభట్ట నారాయణదాసు
నారా. శత నారాయణశతకము బమ్మెర పోతన
నిరం, నిరంకు నిరంకుశోపాఖ్యానము కందుకూరి రుద్రకవి
నిర్వ. నిర్వ. ఉత్త. నిర్వ. రామా నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కన
నీతిసీస నీతిసీసపద్య శతకము తాళ్లపాక పెదతిరుమలయ్య