పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇఱు_____ఇఱు 165 ఇఱ్ఱి_____ఇఱ్ఱి

నేటికీ యిఱుకుమాను అనే అంటారు.

 • "ఇఱుకుమాను వేస్తే గాని దొడ్లో పశువులు పడకుండా ఉండవు." వా.

ఇఱుకుమ్రాకులు

 • రథచక్రములక్రింద పోటీగా పెట్టుకొయ్యలు.
 • "ఇఱుకుమ్రాకుల వైచి యే లెల్ల యనుచు దో,పించిన నింతైన బెగల దయ్యె." శుక. 2. 12.

ఇఱుకులో పడు

 • సంకటావస్థలో చిక్కుకొను.
 • "వా డిప్పుడు ఇఱుకులో పడ్డాడు. ఇప్పు డాఉకోక పోతే మనస్నేహం ఎందుకు>" వా.

ఇఱుకులో సరుకుమత్రంచేయు

 • చిక్కులో పడినప్పుడు దాని నుపయోగించుకొని తన పని గడుపుకొనుపట్ల ఉపయుక్త మయ్యే పలుకుబడి.
 • "వా ళ్లేదో యిబ్బందుల్లో ఉంటే అప్పిచ్చినట్టే యిచ్చి ఆపొలం వాడు ఇఱుకులో సరుకు మంత్రం చేశాడు." వా.

ఇఱుచీకటి

 • కారుచీకటి.
 • అతి శ యార్థ ద్యోతక మైన ద్విరుక్తి.
 • ఇరులు = చీకటి.
 • "ఇఱు జీకటి నిశల నింక నెవ్వం డ నుపున్." హర. 3. 88.

ఇఱుముకొను

 • వ్యాపించు.
 • "ఇఱుముకొనం దొడంగె దెస లేచినచీకటి నంచు.-" భా. రా. యు. 1084.

ఇఱ్ఱింకుచూపులు

 • తళుకుచూపులు.
 • "ఈక్షింపగా నేర్చె నిఱ్ఱింకు జూపుల." కవిక. 3. 226.
 • నిలిచి చూచుచూపులకు వ్యతి రిక్తము లయినవి.

ఇఱ్ఱింకు లింకించు

 • ఇంకునట్లు చేయు. లక్షణయా అడుగునట్లు చేయు.
 • "ఎవ్వాడు వింధ్యాద్రి నిఱ్ఱింకు లింకించె గంభీరహుంకారగర్జనమున." భీమ. 2. 77.

ఇఱ్ఱింకు లింకు

 • ఇంకిపోవు, ఎండిపోవు, నీర సిల్లు.
 • "భౌమవారపు వీరభద్రపళ్ళెర మిడు గృహదైవతంబు లిఱ్ఱింకు లింక." ఆము. 4. 43.
 • "ఎం దేని నఘము లిఱ్ఱింకు లింకు." భీమ. 3. 66.

ఇఱ్ఱింకులు చేయు

 • పోగొట్టు. నైష. 7. 993.

ఇఱ్ఱి గోఱజము

 • కస్తూరి.

ఇఱ్ఱిదీముభోగములు

 • చంచలము లైనసుఖములు. ఇఱ్ఱిదీము మృగతృష్ణకు తెలుగుమాట అనిపిస్తుంది.