పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
క్షేత్రయ్య క్షేత్రయ్యపదములు క్షేత్రయ్య
క్షేత్రలక్ష్మి క్షేత్రలక్ష్మి ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య
గంధ గంధవహము మంచెర్ల వాసుదేవకవి
గీర గీరతము తిరుపతి వెంకటకవులు
గుంటూ గుంటూరుసీమ తిరుపతి వెంకటకవులు
గువ్వలచెన్న గువ్వలచెన్నశతకము పట్టాభిరామకవి
గౌ. హరి గౌర. హరి హరిశ్చంద్ర ద్విపద గౌరవ
చంద్ర చంద్రభానుచరిత్రము తరిగొప్పుల మల్లన
చంద్ర, వి. (చంద్ర రేఖా) చంద్రరేఖావిలాసము కూచిమంచి జగ్గకవి
చంద్రా చంద్రాంగదచరిత్రము పైడిమఱ్ఱి వెంకటపతి
చంద్రి చంద్రికాపరిణయము సురభి మాధవభూపాలుడు
చంపూ చంపూరామాయణము ఋగ్వేదము వేంకటచలపతి
చమ చమత్కారమంజరి సింహాద్రి వెంకటాచార్యులు
చింతా చింతామణి నాటకము (తె. జా.)
చిత్ర. భా. చిత్రభారతము చరిగొండ ధర్మన్న
చెన్న చెన్న బసవపురాణము ఆత్మకూరి పాపకవి
జగ జగన్నాటకము నార్ల వెంకటేశ్వరరావు
జాహ్నవీ జాహ్నవీమాహాత్మ్యము ఏనుగు లక్ష్మణకవి
జైమి జైమినిభారతము పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి
జ్ఞానప్రసూనాంబికా జ్ఞానప్రసూనాంబికా శతకము
తపతీ తపతీసంవరణోపాఖ్యానము అద్దంకి గంగాధరకవి
తారా తారాశశాంకవిజయము శేషము వెంకటపతి
తాళ్ల. సం. తాళ్లపాక సంకీర్తనలు తాళ్లపాకము కవులు
తిరుపతి. ప్రభా. నాట ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్న నాటకము తిరుపతి వెంకటకవులు
తె. జా తెలుగు జాతీయములు నాళము కృష్ణారావు
తెలుగునాడు తెలుగునాడు దాసరి లక్ష్మణకవి
త్యాగరాజు త్యాగరాజకీర్తనలు త్యాగయ్య