పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇది______ఇను 157 ఇను______ఇను

ఇది యేమి పెద్ద బ్రహ్మాండమా

 • ఇ దొక లెక్కా, ఇదొక గొప్పా అనుట.
 • "ఇది యేమీ పెద్ద బ్రహ్మాండమా?" శ్రవ. 5. 5.

ఇది యేమి పాపమో!

 • ఇ దేమి అన్యాయం అన్న లాంటి పలుకుబడి.
 • "ఇది యేమి పాపమో యబల!" పాణి. 3. 5.

ఇదీ అదీ అనకుండా

 • చూ. ఇది యది యనక.

ఇదీగాక

 • చూ. ఇదిగాక.

ఇదేనా రావడం

 • ఎవరైనా బంధుమిత్రులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చేసే పలకరింపు.
 • "ఓహోహో బావగారు! ఇదేనా రావడం." వా.

ఇదే పనిగా

 • ఇతరపనులు మాని.
 • "ఈ మాడ్కి నిదియ పనిగా, గామాం ధుం దగుచు నున్న గార్యము లెల్లన్." కా. మా. 2. 22.

ఇద్ద రిద్దరే

 • ఇద్దరూ ఒకలాంటివారే.
 • "...హతమనస్కులు నిద్దరు నిద్దరే వృథా." దేవీ. 5. 211.
 • రూ. ఇద్దరూ ఇద్దరే.

ఇనుడు గుడిచిన నీ రగు

 • ఇంకిపోవు, ఎండిపోవు.
 • "చలవమందుల శైత్యంబు సంభవిలక యినుడు గుడిచిననీ రయ్యె." శకుం. 3. 44.

ఇనుప కచ్చడములు

 • వాచ్యార్థం ఇనుముతో చేసిన కౌపీనము లేదా లంగోటీ అనే అయినా, లక్షణయా నిష్ఠుర బ్రహ్మచర్యానికి సంకేత మయినది.
 • "...యినుప కచ్చడాల్ గట్టికొను మునిమ్రుచ్చు లెల్ల, దామరస నేత్ర లిండ్ల బందాలు గారె." మను. 2. 78.
 • "విషయాంకురము గిల్లి వేయని వారికి నినుపకచ్చడమున కెంత దవ్వు?" పాండు. 4. 278.
 • "తెమలి యినుపకచ్చడము లూడివడు నన్న, నున్న వారి నింక నెన్న నేల?" విక్ర. 8. 73.

ఇనుపకుందు

 • వాకిలి తిరుగుటకై వేసిన గుండ్రని యినుపగూటము. కాంబెల్.

ఇనుపగజ్జెల తల్లి

 • దరిద్రదేవత.
 • "వాళ్లయింట్లో యినుపగజ్జెలతల్లి తాండవిస్తూ ఉంది." వా.

ఇనుపగుగ్గిళ్లు

 • కొఱుకుడు పడనివి.
 • ముఖ్యంగా అర్థమూ, భావమూ సులువుగా తేలని కావ్యాలపట్ల, ఇతరములపట్ల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • తాళ్ల. సం. 7. 34.