పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఉదాహృత గ్రంథ సంకేత సూచిక.

సంకేతము గ్రంథ నామము కవినామము.
అచ్చ, అచ్చ, రామా అచ్చ తెనుగు రామాయణము కూచిమంచి తిమ్మకవి.
అనిరు. అని అనిరుద్ధచరిత్రము. కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు.
అ. మ. క అష్టమ. క అష్టమహిషీ కల్యాణము. తాళ్లపాక చిన్నన్న
అలుగు అలుగురాజు ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య.
అహల్యా అహల్యా సంక్రందనము. సముఖము వెంకటకృష్ణప్ప నాయకుడు.
ఆం. నా ఆంధ్రనామసంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి.
ఆం. భా. ఆంధ్ర. భా ఆంధ్రభాషార్ణవము నుదురుపాటి వెంకన
ఆం. వా ఆంధ్రవాచస్పత్యము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి
ఆనంద ఆనందరంగ రాట్ఛందము కస్తూరి రంగకవి
ఆము ఆముక్తమాల్యద శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు
ఆశ్విన. మా ఆశ్వినమాహాత్మ్యము (తె. జా.)
ఇందు ఇందుమతీపరిణయము కుమారధూర్జటి
ఊ. రా ఉత్తర. రామా ఉత్తరరామాయణము కంకంటి పాపరాజకవి
ఉద్భ ఉద్భటారాధ్యచరిత్రము తెనాలి రామలింగకవి
ఉషా ఉషాపరిణయము పసుపులేటి రంగాజమ్మ
ఉ. హరి. ఉత్తరహరివంశము నాచన సోమన
ఎడ్వ. నాట. ఎడ్వర్డు నాటకము (తె. జా.)
ఒంటి, శత ఒంటిమిట్ట రఘువీర శతకము రాయకవి తిప్పయ్య
కకు. (కకుత్థ్స) కకుత్థ్సవిజయము మట్ల అనంత భూపాలుడు
కన్యా. శు. కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారాయకవి