పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అయి____అయ్య 80 అయ్య____అయ్య

క్షవర మయింది. అయిం దవుతుంది. హైకోర్టు సంగతీ చూద్దాం." వా. అయిర కన్ను

 • ఱేగి నీరు కారుతూ ఉండే కన్ను. నేటికీ ఈ మాట 'అవిరయింది - అయిరయింది కన్ను' అని అలవాటులో ఉంది.*పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 108.

అయిరేనికుండలు

 • చూ. అఱిమెన కుండలు.

అయివేజు

 • ఆదాయము.
 • కొత్త. 148.

అయిసక లడ్డు

 • ఐసర బొజ్జ వంటిది.

అయోమయం

 • గందరగోళం.
 • "ఆ ఊళ్లోకి వెళ్లాను. అంతా అయోమయం. దారీ తెన్నూ తెలియ లేదు." వా.

అయ్యా అప్పా అంటే వింటాడా?

 • నయముతో విన డనుట.
 • "వాడు మహా దుర్మార్గుడు. అయ్యా అప్పా అంటే వింటాడా?" వా.

అయ్యకు విద్యా లేదు అమ్మకు గర్వమూ లేదు

 • సత్త్వమూ లేదు ఆడంబరమూ లే దనుట.
 • మానినీ. 19.

అయ్యగారు

 • ఉపాధ్యాయుడు.
 • హంస. 3. 144.

అయ్య జియ్యలు వెట్టు

 • గౌరవించు.
 • "...ధరణీరమణు లయ్యజియ్యలు వెట్టుచు." సారం. 1. 62.

అయ్యవారి తలవాకిలి

 • చూ. అయ్యవార్లంగారి నట్టిల్లు.

అయ్యవారి సం సేవవేళ నమ్మగా రుగ్గడించిరో

 • ఏ కాంతంలో భార్య చెప్పిన మాటను భర్త వినును అన్న సత్యంపై ఏర్పడినపలుకుబడి. ఇది రకరకాలుగా ఉంటుంది. 'నను బ్రోవ మని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి' అనేపాటలో యిదే ధ్వనిస్తుంది.
 • కళా. 5. 52.

అయ్యవారు

 • ఉపాధ్యాయుడు
 • హంస. 3. 144.
 • చూ. అయవారు.

అయ్యవారమ్మ

 • ఉపాధ్యాయిని.
 • "మా ఊళ్లోకి ఈమధ్యే ఒక అయ్యవారమ్మ వచ్చింది." వా.

అయ్యవారికి చాలు అయిదు వరహాలు

 • మహర్నవమి రోజుల్లో పిల్లలతో పాటలు పాడించు