పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అయి_____అయి 79 అయి_____అయి

 • అయితే మాత్ర మేమి కొంప మునిగింది అని ఊతపదంగా అనడం వాడుక.
 • ".....తిరిగి పులిపులి నైతిన్..."
 • "విన నే మయ్యె నిచ్చోట నరయుచున్న దాన బులు లున్నవో యని కాన నింక."
 • శుక. 2. ఆ. 260 ప.

అయినవాళ్ళు కానివాళ్ళు

 • అందరూ అనుట.
 • "డీలా పడినప్పుడు అయినవాళ్లూ కాని వాళ్లూ అంతా అనేవాళ్లే." వా.

అయినదానికీ కానిదానికీ

 • ప్రతి చిన్న దానికీ, త ప్పున్నా లేక పోయినా.
 • "వాడు తన భార్యను ఊరికే అయిన దానికీ కానిదానికీ తప్పు పట్టుతుంటే ఆవిడ చెప్పకుండా పుట్టినింటికి పోయింది." వా.

అయిదు పది కావించు

 • ముక్కలు చేయు.
 • "కైదువ లైదు పది కావించియు గుత్తుక లుత్తరించియు." వరాహ. 2. 29.

అయిదు పది సేయు

 • నమస్కరించు.
 • చూ. ఐదు పది సేయు.

అయిదుమూళ్ళ నేల

 • చనిపోవు నప్పటికి అంతే కదా కావలసినది అన్న సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • సమాధి చేయుట కనుట.
 • "ఎన్ని ఎకరాలు సంపాదిస్తే నేం? కడకు మనకు కావలసిం దల్లా అయిదుమూళ్ల నేల." వా.
 • చూ. ఆరడుగుల నేల.

అయిదువ

 • ముత్తైదువ.
 • మాంగల్యసూచకంగా పంచ లక్షణాలను చెప్తారు.
 • పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, తాళిబొట్టు, చెవాకు - మాంగల్యలక్షణాలు.

అయిదు వేళ్లూ నోట్లోకి వెళ్లు

 • కాస్త తినడానికి ఉండు.
 • కొత్త. 148.

అయినంతకు

 • చేత నయినంతవఱకు.
 • అయివకాడికి అని వ్యవహార రూపం.
 • రుద్రమ. 16 పు.

అయినకాడికి తెగ నమ్ము

 • వచ్చినంతకు అమ్మి వేయు.
 • కొత్త. 14.

అయిం దయింది

 • చూ. అయిం దవుతుంది.

అయిం దవుతుంది

 • ఏమైనా కానీ, చేసి తీరవలసిందే.
 • దీనినే 'అయిం దయింది' అని కూడా వ్యవహరిస్తారు.
 • "ఈ వ్యవహారంలో వేలకొద్దీ నష్ట మయింది. కడకు ఈ కోర్టులో మనకు