పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అబ్బ____అభ 74 అభ____అభో

అబ్బబ్బ

 • భరింప రాని దనుపట్ల అనే ఉపస్కారకం.
 • "అబ్బబ్బ! ఏమి అల్లరి చేస్తున్నా ర్రా." వా.

అబ్బురమా?

 • అరుదు కా దనుట.
 • "అ దేమి అబ్బరమా? ఎవడు పడితే వాడే చేస్తాడు." వా.
 • చూ. అదేం గగనమా?

అబ్రహ్మణ్యము

 • ఏ దైనా అనాహూతం జరిగినప్పుడు అనుమాట. సంస్కృత నాటకాల్లో తరచూ ద్విరుక్తమై వినబడుతుంది.
 • "అబ్రహ్మణ్యము! లోన వైచుకొనె నన్యాయంబునన్ మత్సుతన్." ఆము. 7. 44.

అభయము

 • శరణు; నన్ను రక్షించు మంటూ ఒకరిని శరణు చొచ్చే వారు అనేమాట. అభయ మివ్వుడని భావం.
 • "అభయ మభయ మయ్య అంబికా నాథ?"
 • పండితా. ప్రథ. వాద. పుట. 631.

అభయదానం బిచ్చు

 • రక్షింతు నని మాట యిచ్చు.
 • "సాధ్వసంబున జనుల్ శరణంబు వేడిన, నభయదానం బిచ్చునట్టి వారు." రుక్మాం. 2. 89.

అభయహస్త మిచ్చు

 • భయము లేదని ధైర్యమిచ్చు.
 • "కంపము నొంద నోడకుం డని తిమిరంబు తా నభయహస్తము లిచ్చె ననంగ." పారి. 2. 36.

అభాండము వేయు

 • అపవాదు వేయు.
 • "పాపం ! అలాంటి అమ్మాయిమీద అభాండాలు వేసి వాళ్ల కాపురం తీశాడు." వా/

అభినవించు

 • కొత్తదనము లొల్కు.
 • "వెలయ రసంబులం దభినవించె రసంబులు..." కుమా. 9. 38.

అభిషేక మాడు

 • స్నాన మాడు.
 • "అభిషేక మాడు నేయభివర్ణి తాచార దిగ్గజానీతమా తేటనీట." పాండు. 1. 2.

అభిషేకించిన అగ్నిహోత్రములా

 • బొగ్గులాగ నల్లగా.
 • "నేను ఆ మాట అనేసరికి వాడి మొహం అభిషేకించిన అగ్నిహోత్రంలా అయి పోయింది." వా.

అభోజనం పడుకొను

 • పస్తు పరుండు.
 • కన్యా. శు.
 • "వాడు రాత్రి అభోజనం పడుకొన్నాడు." వా.