పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


58

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

హెచ్చుగా కనబడుతున్నవి. యెంకిపాటల వలె కావ్యత్వ సిద్ధిపొందినవి అరుదుగా కనబడుతున్నవి.

ఆక్షేపం.

   అవునయ్యా ఈరోజుల్లోమీరన్నట్లు స్వరూపసిద్ధి అయ్యేదాకా కావ్యం వ్రాస్తే చదవడానికి యెవరికి తీరదు. అదిగాక పత్రికలవారికి చిన్నచిన్నపద్యాలు పద్యసంచయాలు అయితే అనుకూలిస్తవి. కనకనె చిన్నకృతులు వ్రాస్తున్నారు. అదిగాక ప్రజలరుచులు చిన్నవాటిమీదనే వున్నవి అని అంతారా?

సమాధానం

    చెప్పుతున్నాను తీరికలేదనే మాట నేనొప్పుకోను. యేమీతోచక యెందరోకావ్యాన్ని యెట్లానో నెట్టడం మన మెరుగుదుము. కనుక తీరెకెలెదంటే అంగీకరించజాలను  కావ్యాసక్తి గలవారిలో కొందరైనా తీరికవలవారున్నారు. ఇఘ పత్రికలవారికి తీరిక లేనివారికి చిన్నచిన్నవి కావలెనంటే కావలసి వుండవచ్చును. అంత మాత్రం చేత ఉత్తమకవిత్వ మెట్లా అవురుంది? ఆపద్యాలు ఉత్తమకావ్య మెట్లా అవుతవి? వార్తలవలెయిది చదివి పారవేయడానికి పనికివస్తవంటే ఇవి పత్రికలవారికి వ్యాపారానికి తీరికెలేనివారికి వేసే చిల్లరముక్కలంటే నాకు విప్రతిపత్తిలేదు. అప్పుడు నావిచారణ అవశ్యకంగాదు ఇక ప్రజలరుచులంటారా? ప్రజలరుచులకు సేవచేయడానికి కవులు వేశ్యలూ వర్తకులూగారు గదా
  "యధస్థె రోచతే విశ్వం తదేదం పరివర్తతే"(ద్వన్యా)

(కవికి విశ్వమెట్లా ఇష్టమైతే అట్లా పరివర్తనపొందుతుంది) అని ఆనందవర్ధను డన్నట్లు సర్వలోకాన్ని వశీకరించి ఉత్తమమార్గాన నడవలసినకవి ప్రజలరుచులకు సేవచేసే వేశ్యాపదవిని వణిక్ధ్సానాన్ని పొందడం హైన్యం

అని శ్రీ ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర పరిశిష్టంలో నిదర్శనాదికరణం   సమాప్తం