పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


55

నిదర్శనాధికరణం

ప్రసాదించే పరమార్ధానికి ఉన్ముఖమై వుండవలసిన కావ్యం జాబితాలను తయారుచేస్తున్నప్పటి పతితదశ వాస్తవంగా సంతాపకరమైనది.

ఆక్షేపం

 అవునయ్యా ఇప్పటిది భావకవిత్వమని అది కొత్తదని మేమన్నము దాన్ని మీరు కాదనలేదు భావకావ్యమంటేనే యేకభావాన్ని ప్రతిపాదించేది ఒకటే భావాన్ని అనేకభంగుల ప్రతిపాదించారు. దీంట్లో దోషమేమిటి?అని అంటారా

సమాధానం

  చెప్పుతున్నాను భావకావ్యాన్ని ముందు విచారిస్తాను. ప్రేమ భక్తి వంటి చిరావస్థానంగల మనోవృత్తి భావం ఇదేకావ్యానికి విషయం. నిద్రపోతున్నాను, అన్నందిన్నాను; అనే ఒక వాక్యార్ధం కాదు భావం అదేభావమని వొప్పుకున్నా ఆభావంవల్ల కలిగేచేష్టలు వివిధసందర్భాల్లో వెడలెసంభాషణలు తత్సంబంది మనోవ్యాపారాలు ఇవన్నీ ప్రతిపాదించడం బావ ప్రతిపాదనంగాని ఒకటే అభిప్రాయానికి తెప్పితిన్ని పది పన్నెండు ఉదాహరణా లియ్యడం గాదు ఇట్లా ఉదాహరణాలు అయిదారో పది పన్నెండో కలిస్తే అది వొక కావ్యమనే అభిప్రాయం గూడా ఈరోజుల్లో వ్యాపించింది.

చాటుపద్యాలు

  వ్యాకరణం మొదలైన శాస్త్రాల్లోవలె ఉదాహరణాలు గుప్పడం కవిత్వంగా దని నిరూపించాను. అయినా ఒకభావాన్ని పరిపోషం చేసేటప్పుడు అంగంగా అవసరమైనంతమట్టుకు యీ చెప్పితే ఒకప్పుడు తరివుండవచ్చునుగాని.

"నిట్టార్పుగాడ్పులో
ఫెళఫెళార్బటులలో
హాబాహలమ్ములో