పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


28

వాజ్మయ పరిశిష్తభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

పద్యాలే కవిత్వంగాను కవిత్వంలేని పద్యాలు వుండవచ్చును గద్యంలోకూడా కవిత్వంవుండవచ్చును.

"పద్యగద్యముయం ద్విలా" (సాహిత్య)

అని సాహిత్యదర్పణకారు డీసంగతిని తెలుపుతున్నాడు కనుక ఒకవేళ పద్యాలు కొత్తవున్నా అది కవిత్వానికి సంబంధించినది కాదు. ఇంతకూ అనుశ్రుతంగా యీకొత్త వస్తున్నదేగాని నేటికాలపు కృతికర్తల అపూర్వమార్గం కాదని యిదివరకే తెలిపినాను.

దనరహయతదార్ద్యడంచు మును శుకాదిమునులు పొగడ (హయప్రచారరగడ)
విజయభద్రముచెల్లు నిదురపూజితపాద (ద్విరదగతిరగడ)
కనులనేత్రునిరాక రోయుచుయమునయొడ్డును దపము చేయుచు (ఉత్కళిక)
మరియువ్రేతలనెల్ల మరులుకొల్చినవాని (కలిక)
నేర్పుమైనల్గ యది నెఱుల దొలుపూదుఱిమె
దర్పకునకర్పింప దలాపదెంతటి పెరెమె"
ఇంతిపావురపురొద యేలవినెదారజము
వింతయేవిరహిణుల వెతబెట్టు బెరజము(రగడ-మమ)
బాలబాల రసాలమిది పికపాలిపాలిటి యమరసాలము
గెలిగేలిడి గ్రుచ్చగడురా గిల్లుగిల్లుము తత్వనాశము
మూలమూలల మల్లె లెంతటిమోహమో హరిణాక్షిలాచితి