పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


నూతనత్వాదికరణం

శ్వేతాలతాలింగిత చందనామ" (రఘు)
"మధు ద్విరేషు కుసుమైకపాత్రే (కుమార)
"చెన్నగు నన్నదీవులిన సీమల దాగిలి మూతలాడుచున్
వెన్నెల రేలు కప్పురపు విప్పు టనంటుల నీడనీగు ా
కన్నెంలరోయ నన్నులకు గన్నులుమూయు తదీయవాసనల్
మన్ననగాంచికప్రపు దుమారము రేచు సమీర డింభముల్ (వసు)

"నాదచివులరంజిల్లి వనలు మొలిచె
నలరె విరులెల్ల పూసలు దలలుమాపెం
బసిమినిరవొందె బిందియల్ బలసెనవశ
లాటువులు సాంద్ర రుచుల ఫలంబు లెసంగౌ (వసు)
"తీవముత్తైదువచాలు" (వసు)
"కెంపుల పళ్లెరంబులన్" ( " )
"మొగ్గలు ముత్తెపు మ్రుగ్గులీనగన్ ( ")
"కన్నెమావిగుంపునం బెనగొన్న మల్లియలం బూచిన కోనలు (వసు)
"కనుగొంటి లతకూన వనిడాయు" (వసు)
"హృదయమోహనశక్తి నీయించువదన
యంచితభ్రూలతారేఖ కైనయనమ" (నై.ఆ)
"శ్రుతపూర్వంబగువిశ్వమోహనకళాశోభావిశేషంబు"
                                             (నై.ఆ)
"చిన్నివెన్నలకందు వెన్నుదన్నిసుధాబ్ది.
బ్నొదమిన చెలువతొబుట్టుమాకు" (మ)
"పూతపసిండివంటి వలపుంబచరించు కులంబునీతికిన్" (మ)
"పసమీరు సెలయేరు లిసుకనెట్టేడు చోట.
జిగురుచూపుల సంజ నెగడు చోట" (మ)

అని యిట్లా మెత్తటి అర్ధంగల మెత్తటిమాటలు మన కావ్యాల్లో చిరకాలంనుండి వున్నవి.