పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/282

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

247

సమాధానం

247 ఉపోద్ఘాతాధికారణం సమాధానం


తెలుపుతున్నాను; పూర్వపక్షానికి తటస్ధాక్షెపానికి కలిపి ప్రతివచ్క్షనం చెప్పుతాను. కృతికర్తలందరు ఉపోద్ఘాతకర్త్రలను ఆశ్రయించారో లేదో పొగిడినారో లేదో చెప్పలేదు. చాలా మంది కృతికర్తలు ఉపోద్ఘాతకర్తలను ఆశ్రయించడం నేనెరుదును. కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట ఒక కృతికర్త్ర పీఠిక వ్రాయమని నన్ను ప్రార్దించి చాలా పర్యాయాలు నన్ను కలుసుకొని నాకు పుస్తకం యిచ్చాడు. నేను మీకు పనికి వచ్చే పీఠిక వ్రాయలేనని ఆ పుస్తకం ఒక ప్రసిద్ధుడి ఉపోద్ఘాతంతో ప్రశంసలతో బయటికి వచ్చింది. ఒక పెద్ద పద్య గ్రంధాన్ని ఆంద్రీకరించిన పండితులు ఉపోద్ఘాతం వ్రాయమని నన్ను కోరినాడు. నేను గుణదోష విచారణలు రెండూ చేస్తాను మీ పుస్తకం పంపందిఉ అన్నాను. నాకా పుస్తకం ఆయన పంపలేదు.

      నాతో అదివరకు పరిచయం లెని మరినొకరు మా యింటికి వచ్చి అచ్చుపడని తన పుస్తకాన్ని గురించి కొన్ని పంక్తులు వ్రాసి యియ్యమని కొరినాడు తన పుస్తకంలో కొంత వినిపించాడు. ఆ పుస్తకం యొక్కనాచ్వశ్యకతి అనౌచిత్యం తెలపగా ఆయన ఉపోద్ఘాత విషయకమైన తన కోరికణూ ఊఫసంహరించుకొని పోయినాడు.
    ఈ మధ్య కొందరు కృతికరర్తలు తన పుస్తకాలను అట్టలు కట్టని వాటిని పంపి ముద్రాలయంలో  నుంది యింకా బైటికిరాలేదు. మీ పీఠిక వచ్చేదాకా అట్టకట్తించకుఇండా వుంటాము. కనక సాధ్యమైనంత త్వరలో వ్రాసి పంపవలెనని కోరినారు.
    "నాపీఠిక మీ ఉద్దేశాలను అనుసరించి వుడవను కొంటాను కావలెనంటే వ్రాసి పంపుతాను నాకు వ్యవధి కావలెను."  అని ప్రతివచనము వ్రాశాను వారు మళ్ళీ ఉపోద్ఘాత ప్రస్తావనతో