పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


246

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

అని పొగడ్తలో చివరి మెట్టెక్కినాడు కావ్యకుసుమావళి ముఖబంద కర్తయిన్ని మాటలెందుకు "This is the age of Venkataparva theeswara Kavulu" ఇది వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల సమయం అని యీ కాలాన్నె వేంకటపార్వతీశ్వరకవుల వశంచేశాడు. ఇక యేకాంతసేవ ఉపోద్ఘాతకర్త

   "నూతనాంధ్ర సారస్వతములో నిట్టి కావ్యము వేఱొక్కటి లేదని నానమ్మకం" అని అన్నాడు.
   "శ్రీనాధుని యఖండ చమత్కృతియే యీ కవి కూడా కలిగి  యుండెనని తలచెదు"
   అని బాపిరాజు తొలకరి పీఠిక వ్రాసిన కూల్ద్రేవారు అన్నారు.
      "గుణముననింతకంటే శ్రేష్టమైన కృతులు మన భాషలో పెక్కులు లెవు. ఈ మహనీయునిసృష్టిప్రబావమునకును ప్రకాశమునకును జేరినవారిలో నీ కచ్వులు ముఖ్యముగా గననీయులు.
  ఆర్యాంగ్లేయాది వాజ్మయముల సారముబీల్చి" అని లక్ష్మీకాంత తోలకరి ఉపొద్ఘాతకర్త రామలింగారెడ్డి వారు పొగడుతున్నారు. కనుక ఇట్లా ఆశ్రయించి పొగిడించుకొన్న పీఠికలు, పీఠికలు వ్రాయుడమనే గొప్పపదవి దొరికింది  యింతే చాలునని పీఠికాకర్తలు వ్రాసే పొగడ్తలు విచారించదగ్గవి కావు. గనుక ఈ పీఠికలు అనివార్యమంటున్నాను. మమ్మిక గౌరవం యిచ్చినందుకు ప్రత్యుపకారంగా స్తుతి చేయవలెనని పీఠికాకర్తలు మీరు పెద్దలంటే మీరు పెద్దలని అన్యోన్యగౌరవము ప్రకటించుకున్న యీ ప్రశంసలు విచార్యం గావు.
   కృతికర్తలు ఉపోద్ఘాతకర్తలను ఆశ్రయించి స్తుతిస్తే కృతికర్తల కంటే యెక్కువగా ఉపోద్ఘాతకర్తలు దివ్యలు మధురలు ఆనందలు వేచి పొగడుతున్నారు. అవి పాటించదగ్గవి కావంటే