పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ప్రస్థావన

     నావాజ్మయసూత్రపరిశిష్టంలో నేటికాలపు కవిత్వమె యీ కృతి ప్రధమాద్యాయం నేటికాలపువిధ్య నేటికాలపుకృతులు అనేవి ద్వితీయ తృతీయాధ్యాయాలు తృతీయాధ్యాయంలో పరిశిష్టం సమాప్తమవుతుంది మద్రాసులో కొంతకాలం కింద జరిగిన ఒకసమావేశంలో శ్రీ వింజమూరి రంగాచార్యుల వారు శ్రీ భావరాజు సుబ్బారావుగారు అదివరకు వ్యాకరణసిద్ధాన్తాలను ప్రవచనంఛేయడానికి ఆంధ్రదేశమందలి ముఖ్యపట్టణాలకు పోయినప్పుడు మరిగొందరు మిత్రులు నేటికాలపు కవితను గురించి ప్రస్తావించారని ఆసమయంలో నేనేమీ చెప్పలేదని నాకు జ్ఞాపకం అప్పటికి ఆపరిశీలనం ముగియకపోవడమే దానికి కారణం విచారణ ముగిసిన తరువాత యీకృతిలోవున్న విషయాన్ని 5027 సం॥ చైత్రంలొ చెన్నపురి ఆంధ్రసభలో ఉపన్యసించాను. ఆంధ్రపత్రికలో ప్రకటితమైన ఆఉపన్యాసాల విస్తరరూపమే యీకృతి వాజ్మయసూత్రం ప్రకటితమైన తరువాత పతిశిష్టంముద్రితం కావడం క్రమమైనప్పటికీ పరిశిష్టం  ముద్రితం కావడం క్రమమైనప్పటికి పరిశిష్టం ఒక వేరైన భాగంగావడంవల్ల మహావాక్యానయత్వం వ్యక్తం కాగున్నా అర్ధబోధానికి ప్రాతికూల్యం అపతితంగాదు.
    ఈ కృతి ముద్రితం కావడానికి దయతో తోడ్పడ్డ శ్రీ వావిళ్ళ వేంకటేశ్వరశాస్త్రులవారికి కృతజ్ఞతాసూచకంగా నమస్కృతు లర్పిస్తున్నాను. మనదేశంలో విద్యయిప్పటికీ వేరువేరు మార్గాల్లో నడుస్తున్నది గనుక జిల్లాస్థాయివిషయాలను సంస్కృతంలోను ఇంగ్లీషులోను సయితం ఉపోద్ఘాత రూపాన క్లుప్తంగా తెలిపినాను. విచారణణోపక్రమంలో సహాయులైన సాహిత్యతత్పరులను కృతజ్ఞతతో స్మరిస్తున్నాను.

చెన్నపురి 5027 శ్రావణ పంచమి

అని ఉమాకాన్తుడు