పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


228

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

  "అవే యీవిరువన్మయారాలైన గిరులు, అవే యీ
  మత్తహరిణాలైన వనస్ధలాలు, అవే యీ ఆమంజు
  వంజుళలతలై వీరంధ్రనీపనిచుశాలైన సరిత్తటాలు"

"ఆపర్ణశాలల వద్ద గోదావరీపయస్సులొ వితతమైన
 శ్యామలతరులక్షితొ వారాంతం రమ్యంగా వున్నది"
"ఇక్కడనే ఆపంచవటి అయ్యో; వదలిపెట్టి పోతున్నా
 పంచ వటీస్నేహం బలవంతానవలె లాగుతున్నది" (ఉ.రా)
   

అన్న విశిష్టభావాల ఉన్మీలనానికి అవకాశం కలిగింది. ఇక కాపు కన్నెలు ఆవులమందలు జొన్నకంకులు మనోహరంగావు? వివిధమైన చిత్రపదార్ధాలతొ వుంటే కోమటిదుకాణా లెందుకు వర్ణించరాదు. కాపుకావ్యం గొల్లకావ్యం బ్రాహ్మణకావ్యం కోమటికవ్యం యెందు కుండరాదు? పోనీయండి? జొన్నచేలు కంకులు స్వభావసిద్ధమైనవి గనుక అన్నిటికంటె మనోహరమైనవంటే ఒపుకొంటాను. చాకళ్ళు, మంగళ్ళు బోయలు, అన్ని తెగలవారూ వ్యవసాయంమాని రాజసేవచేసే వాండ్లెందరో వున్నారు. కాపులు రెడ్లు వ్యవసాయంమాని రాజసేవచేసావాండ్లెందరో వున్నారు. అదిగాక తెనాలితాలూకాలొ యెందరో కమ్మవారు పౌరోహిత్యంగూడా చేస్తున్నారని విన్నాను. ఇట్లాటి సందర్బంలో చేలసౌందర్యంతో కాపుకన్నెలను కాపుబావలనే కలవడం అర్ధంలేనివని బ్రాహ్మనకన్యలు మంగలికన్యలు, కోమటికన్యలు చాకలికన్యలు రెడ్దికన్యలు అందరూ చేనితో సంబంధించివున్నారు. సంబందించకవున్నారు. కనుజ్క ఓక కాపుకన్నెలు చేలూ అంటే ఆమాట తోసివేస్తున్నాను.

  చేలతొ కాఉకన్నెలను కాపుఇబావలను మాత్రమే కలవడం అక్రమం కులవాచిత్వం లేకుండా పాశ్చాత్యదేశాల్లో చేలపనిచేసేవాండ్ల కందరికీ అన్వయించే Peasant  వంటిదిగాదు. కాపుశబ్దం Peasants