పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/260

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


225

తత్త్వార్దాధికరణం

అంటింతచెట్లతో తంటాలపడలేమేమిటి? తోలుచెప్పులు కుట్టినానే చంద్రమ్మ యేమిటి? ఆకుమళ్లకు నీవు రావేచంద్రమ్మ యేవిటి? కొడుకుకోసం మొక్కుకొనే చంద్రమ్మ యేమిటి? వొంటాముదము దెచ్చివుడికించి నీకాలు సరిచేసి దరిమేనురారోవెంకయ్య యేమితి? అప్పుడీపాటలన్నీ అర్ధహివాలై అయొమయంలో బడతవి. చిల్లర శృంగారం తప్పించబోతే అయ్యవారిని చెయ్యబోతే కోత్గి అయినట్లు అయోమయత్వం అపతితమవుతుంది. అయోమయత్వాదికరణంలో ఈదోషాన్ని వివరీంచాను. పాటలకర్తల వేదాంతప్రవృత్తి యెట్లావున్నా యిట్లాటిపాటలు పాడేవారు తమవశులామప్రవృత్తులకు అనుకూలంగా వీటిని పాడడం విశదమైన సంగతి కారు కూడదు. వీట్లో వున్నది వేదాంతమేమంటే చెప్పుతున్నాను. వేదాంతమని గట్టిగా చెప్పితే నాకిప్పుడు విచారణే లేదంటాను. కావ్యమని శృంగారమని కవిత్వమని అన్నప్పుడే నాకు కావ్యవిచారణ యిక్కడ ప్రసక్తిస్తుంది. అప్పుడిది చిల్లరశృంగారమనై క్షుద్రశృంగారమని నిర్ణయించాను. వేదాంతవిమర్శ చేసేటప్పుడు దీంట్లో వేదాంతమేమిటి ? ఈ వేదాంతం కొత్తదంటారా? కొత్తదయితే యేంతవరకు ఆసంబద్దత లేకుండావున్నది? భక్తిమతంలో జీవేశ్వరుల రమణీవల్లభ సంబంధం యెంతవరకు ఉచితం? అది యిక్కడయేట్లావినియుక్తమైనది? దానివల్ల సంభవించే శ్రేయోచ్వర్ధాలేవి? ఈ పాటల్ల మతం కొత్తదైతే యెంతవర కంగీకార్యం? అని వేరే విచారణచేస్తాను. ఇది కావ్యమని కవిత్వమని శృంగారమని అన్నప్పుడే నాయీవిచారణ ప్రస్తక్తం చేస్తున్నాను. కావ్యవిచారణ చేసి యివి చిల్లరశృంగార మని క్షుద్ర శృంగారమని స్పష్టపరచాను.

  అని శ్రీ ఉమాకాన్త విద్యా శేఖరకృతిలో వాజ్మయసూత్ర
    పరిశిష్టలొ తత్త్వార్ధాధికరణం సమాప్తం