పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


211

అనౌచిత్యాదికరణం

     మద్దెసెంద్రుడెమనకు పెద్దమనిషి
     సుక్కెక్కడున్నాదో"

అని యీతీరున నాయుడిమాటల రకపుమాటలే మాట్లాడే ఈయెంకికూడా చదువు మొదలైనవాటివల్ల కలిగే సంస్కారంలేని మనిషి అని స్పష్టమవుతున్నది ఇట్లాటి అపరిణణతుడికి

   "ఒక్క నేనే నీకు నాయెంకీ
    పెక్కు నీవ్లు నాకు నాయెంకి
    ఇన్నిపాంకాలున్న యెంకివే నీవు
    ఇంత నాగుండెలో యిమిడిపొ లేదా
    మాటలో మంసులో మంచిలొ యెంకి
    సొగసు నీదోసారె అగపడునవారు"

అనేమాటలు అనుచితం అని ఆపాత్రలదశకు తగనివి దేశకాలవస్ధాప్రకృతులకు విరుద్దంగావున్నవి కనుకనె అనౌచిత్యమంటున్నాను. ఇట్లానే నాయుడికోటిలోనే చేరి పరిపాకం లేని నాయికకు

      "గాలికైనా తాను కౌగిలీనన్నాడు"
      "నోనూపె వోరూపె వొనవ్వెరాజా
      యిన్నింట పోవాలి యెటుసెదిరినాదొ
      అద్దములో నారాజ అంతనీరూపు
      ఇరీత ముల్త్తెములోన ఇరికె నేలాగు"

అనేవి అనుచితాలు ఈ విషయంలో సహృదయుల అంత:కరణమే ప్రమాణం. ప్రాకృతులకు పరిణతులకు స్ధూలరూపంలో భేదం యెట్లావున్నా మన:పరిణతిలో మటుకు ప్రస్పుటభేధం వ్యక్తమవుతున్నది. జలం యొక్క ద్రవశిలవాతావస్థలు మెరుపులు మొదలైన భౌతికపరిణామాలు వాక్కు వాగ్విశేషాలు అంత:కరనవృత్తిలీలలు ఇవన్నీ ప్రాకృతులకు అజ్ఞాతంగా గొచరిస్తున్నా స్ధూలదృష్టితో