పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/245

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


210

వాజ్మయ పరిశిష్టభాష్యం - నేటికాలపుకవిత్వం

వైరస్యానికి హేతువులు తెలిసినవారు నేటికాలపుకావ్యాల్లొ అందులో ఇంగిలీషుసంపర్కం తగిలినకావ్యాల్లో యీ అనౌచిత్యదోషం హెచ్చుగా కనబడుతున్నది. యెంకిపాటలు మొదలైనవాట్లో అనౌచిత్యం కనబడుతున్నది. అనౌచిత్యం వివరిస్తాను. యెంకయ్య చంద్రమ్మ పాట మొదలైననాటికి యీవిచారణను అన్వయించుకోవలెను. నాయుడుబావ తోట వ్యవసాయం మొదలైనవి చేసుకునే ఒకజానపదుడు. గురుజనసేవ విద్యాగోష్టి యిట్లాటివల్ల కలిగిన సంస్కారం లేనివాడు.

      "రామకృష్ణా యని
      సీకటై పోవాలి"
      "గోవుమా లచ్చిమి"
     "జాము రాతిరియేళ
     సెందురుణ్ణీ తిట్టు
     సూరి యుణ్ణీ తిట్టు
     కూకుండవీదు"

అని నాయుడు మాట్లాడుతాడు సంస్కారంగలవాం డ్లెవ్వరూ ఇట్లా మాట్లాడరు. రామకృష్ణా అని చీకటై మహాలక్ష్మిమాలక్ష్మి జామురాత్రివేళ చదురిణ్ణి సూర్యుణ్ణి కూచోనియ్యదు అని యీతీరున అంటారు చదువుకోని కమ్మకుమ్మరి మొదలైన తెగలవారు. పైవిధంగా మాట్లాడుతారు. ఆకోటిలోనివా డితడని కృతి తెలుపుతున్నది. పైమాటలవల్ల చదువు మొదలైనవాటివల్ల కలిగె సంస్కారం లేని మనిషి అని స్పష్టమవుతున్నది.

    "తోటకాడేవుండు తొరగొస్త
    నీకోసమే సెఔతాను
    నొంకపోగానె మావోడొస్తడమ్మా
    అద్దమ్లో సూత్తుంటే
    సెందురూడా