పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/244

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


209

అనౌచిత్యాధికరణం

ఆదేవదూత అంతటివాడు భారతవర్షకధలో ఇట్లాటి వివేకి సన్యాసులను చెప్పడం అవివేకం. ఇంతకూ విచారిస్తే వీరు బారతవర్షీయులు కారని తెలిసింది. ఆంగ్లభాషలొ హర్మిటను జూచి వ్రాశానని కృతికర్తవ్రాశాడు. పాశ్చాత్యసన్యసులకు పాశ్చాత్యనామాలేవుంచి వారిని అదేశస్ధులుగానే చెప్పితే ఉచితంగా వుండేది ఇట్లాటి సన్యాసులవర్ణించిన ఆదేశపు పార్నెలుకవి అనౌచిత్యానికి పాలుగాలేదు. కాని వనవాసికర్త బ్రహ్మ విజ్ఞానంతో విలసిల్లిన నైమిసారణ్యాలవంటి భారతవర్షపు అరణ్యాలను భారతవర్షపు నామాలను ఆయూరోస్పాత్రలకు తగిలించి కావ్యాన్ని అనౌచిత్యం పాలుకావించాడు. ఈ దేవదూతా పావకుడా తుషారుడి యింటికి అతిధ్యానికిపొతే వీండ్లిద్దరినీ వంట యింట్లోకైబంపి మెతుకులు మీ అంతట మీరు గీరుకొంజి తిని నీళ్లుదాగిపోంది అని సేవకుణ్ని వారికి కావలిపంపుతాడు. పదినిమిషాలే తిననియ్యవలెను పదకోండువనిమిషాన వాండ్లను బైటికి సాగనంపవలను అని అంటాడు భోజనంచేసేటప్పుడు కొందరాలస్యంగా మజ్జిగ యెక్కుడవున్నవో యెట్లా తెలుస్తుంది. ఇట్లాటి ఆతిద్యం బారతీయులకు అత్యంతం అనుచితం పాశ్చాతుల్లో రొట్టె ముక్కలు మొదలైనవి అబల్లమీదనె పదివుంటవి ఆబల్లమీదనే గ్లాసుల్లొ నీళ్ళుంటవి గనుక యిది సరిపోతుంది కాని దీన్ని బారతీయపాత్రలకు తగిలైంచడం ఉచితంగాదు. కధలు రర్జుమా చేయవచ్చును. కాని యీతీరుగా గాడిదెకు యెద్దుతోక తగిలించి నట్లు పాశ్చాత్యజీవితానికి భారతవర్షనామాలను స్థలాలను తగిలించి కావ్యాన్ని అనౌచిత్యం ఫాలుచేయడం వివేకంమాలినపని.

వేంకటపార్వతీశ్వరుల మాతృమందిరం శ్రీరాం రామబ్రహమకృతి వాసంతిక యిట్లానే దేశకాలాలతో సంబంధం లేకుండా అనౌచిత్య్హంపాలౌ వైరస్యాన్ని కలిగిస్తున్నవి.